Kunde & Co kan skrive Danske Bank på kundelisten

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Banken er midt i en forandringsproces, og har nu tre reklamebureauer i gang. Alle muligheder for bureaustruktur er i spil, når processen er afsluttet.

Danske Bank er i gang med en betydelig forandringsproces, og det mærkes i bureauverdenen. Senest er Kunde & Co et nyt navn i relation til banken, der i forvejen samarbejder med Mensch og Zupa Recommended.

Forandringerne er sat i gang af bankens nye topchef, Eivind Kolding, og målet er en helt ny strategi, der ventes præsenteret i november.

På nuværende tidspunkt har banken hyret tre forskellige reklamebureauer til at hjælpe med forskellige projekter.

Zupa Recommended var oprindeligt hyret som Danske Banks reklamebureau – men det var dengang bankens markedsføring blev styret fra en Group Marketing afdeling under ledelse af Joachim Rubow.

Eivind Kolding har indført en ny struktur, hvor markedsføringen er lagt ud i tre business units samt Group Communications. I kølvandet på denne organisation blev Mensch hyret til et overordnet corporate projekt med henblik på at etablere en ny fortælling for Danske Bank brandet på tværs af markeder.

Kunde & Co er først og fremmest blevet involveret i den forretningsenhed, der arbejder med privatmarkedet, og der er tale om projekter, understreger Camilla Dahl Hansen, der er chef for corporate branding i Group Communications.

“Vi kører så store forandringer i øjeblikket, at vi har brug for partnere, der er fleksible og repræsenterer forskellige kompetencer. Behovene kan være forskellige i de forskellige forretningsenheder, og Kunde & Co er valgt, fordi de repræsenterer nogle kompetencer, der var brug for,” siger Camila Dahl Hansen og fortsætter:

“Vi er meget aktive lige nu, og vi arbejder ikke med en fast struktur i samarbejdet med bureauerne. Alle tre bureauer anvendes på tværs. Mensch er f.eks. også involveret i projekter med Private, mens jeg selv har Zupa Recommended i gang sideløbende med Mensch.”

Camilla Dahl Hansen har det overordnede ansvar for, at Danske Bank i den nye organisation fremtræder som ét brand, selvom der arbejdes mere decentralt med markedsføringen.

“Vi har selvfølgelig guidelines at arbejde ud fra, men først og fremmest handler det om at koordinere mere i dagligdagen, hvor ingen af os træffer beslutninger om bureausamarbejder uden at drøfte det med hinanden først,” siger Camila Dahl Hansen.

Hun fortæller videre, at det aktuelle valg af bureauer alene er begrundet i de aktuelle behov i forhold til en betydelig forandringsproces.

“Der ligger i den nuværende struktur ingen beslutninger om, hvad der skal ske fremadrettet, når vi er kommet igennem og hverdagen igen bliver mere normal. Her vil alle muligheder være i spil,” siger Camilla Dahl Hansen.

Ud over de tre reklamebureauer har banken specifikke samarbejder med specialistbureauer. Her er der ingen ændringer sket.