Kunde & Cos medarbejdere blev mere produktive og fik mere i løn

Finn Graversen,
journalist

Kunde & Co kom flot ud af 2022, hvor bureauet voksede med mere end det hidtidige gennemsnit for reklamebureauer.

Det er et solidt regnskab, som Kunde & Co har indleveret for 2022. Med en vækst i bruttoavancen på 8,6 pct. trækker bureauet det hidtidige gennemsnit for reklamebureauerne op.

Væksten har dog ikke forplantet sig til bundlinjen, der er vokset med mere beskedne 3,6 pct. Det skyldes i langt overvejende grad en vækst i personaleomkostningerne. Da det gennemsnitlige antal medarbejdere ikke er steget nævneværdigt, ligger forklaringen mere i, at medarbejderne er blevet dyrere – den gennemsnitlige personaleomkostning er steget med 8,2 pct. til 692.860 kr. – og det betyder så også at medarbejderne er blevet pænt mere produktive. Bruttoavancen pr. medarbejder er steget med næsten 7 pct. til 960.011 kr.

Bureauet udtrykker i en pressemeddelelse tilfredshed med resultatet.

“Vi er meget tilfredse med årsresultatet, som viser, at vores kunder fortsat efterspørger vores hjælp på trods af den usikkerhed, der præger verden. Vores filosofi og tilgang til konceptudvikling er fokuseret på at gøre komplekse områder enkle og letforståelige, og det er tydeligt, at virksomhederne har brug for vores hjælp med dette,” siger Jesper Kunde, stifter og ejer af Kunde & Co.

Han fremhæver desuden bæredygtighed som et væsentlig område for bureauets virke samt at man fortsat investerer i at udvide bureauets kompetencer – senest eksemplificeret med stiftelsen af bureauhybriden, Oday.

”Vi ser, at det stadig er en udfordring for mange virksomheder at navigere i junglen af bæredygtighedsinitiativer og finde en ægte måde at kommunikere omkring bæredygtighed på. Vi har opbygget stor erfaring og ekspertise i at gennemføre bæredygtighedsprojekter for store virksomheder i løbet af de seneste år – og med den forsatte digitale eksplosion kan vi se, at det er afgørende at have en klar kernefortælling og hele tiden arbejde med den for at skabe værdi for virksomheden. Fremtiden ser spændende ud, og vi ser mange muligheder for at samarbejde med vores kunder om branding og positionering,” siger Jesper Kunde.

Nøgletal for Kunde & Co Group

  • Bruttoavance 180,487 mio. kr. +8,6 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 960.011 kr. +6,8 pct.
  • Lønandel 72,1 (71,2)
  • Resultat før skat +20,897 mio. kr. +3,6 pct.