Kunder dropper lange bureaurelationer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Antallet af samarbejder, der har varet længere end 5 år, er i Norden faldet betragteligt i de seneste fire år, viser analyse fra Hestbæk Consult.

At bygge et brand kræver en langsigtet og kontinuerlig indsats, så mon ikke en langvarig relation mellem bureau og kunde vil være god latin i den sammenhæng?

Helt sikkert, er der en del, der vil svare, og man har da også tidligere set mere konsensus om synspunktet. Men ser man på en statistik fra bureaukonsulenten, Hestbæk Consult, så ser det ikke ud til, at de nordiske annoncører mere tror så meget på behovet for langvarige relationer til deres bureauer.

I hvert fald viser tallene et entydigt fald i længden på samarbejderne.

Hestbæk Consult har i de sidste fire år spurgt ind til bureausamarbejder blandt de 1000 største annoncører i Norden, og opnået en respons på gennemsnitligt 21 pct.

Resultaterne viser en ret entydig tendens på længden af samarbejder:

  • Under 1 år gamle samarbejder er fra 2007 til 2010 steget fra 1 til 5 pct.
  • 1-2 år gamle samarbejder er steget fra 8 til 19 pct..
  • 2-3 år gamle samarbejder er steget fra 12 til 32 pct.
  • 3-5 år gamle samarbejder ligger på status quo – omkring 35 pct.
  • Mere end 5 år gamle samarbejder er faldet fra 46 til 9 pct.

“Tendensen i tallene matcher meget godt min oplevelse af markedet. Der bliver kigget på strukturen af bureausamarbejder hos mange annoncører steder,” siger Dan Hestbæk, som dog samtidig peger på, at tallene ikke nødvendigvis viser et egentligt bureauskift.

“De sidste 4 år, hvor vi har lavet analyser af de nordiske markeder, er der sket en ændring i samarbejdsformen, hvor annoncørerne i højere grad bruger bureauer på projektbasis. Når projektet er færdigt håndterer annoncørerne selv den videre proces, og når de så bliver spurgt, om længden på deres samarbejde med bureauet, svarer de med en kortere tidshorisont nej. Men de har ikke nødvendigvis valgt et andet bureau og kan sagtens vende tilbage til deres bureau, næste gang de skal have udført et projekt,” siger Dan Hestbæk og fortsætter:

“Det er naturligvis tiderne, der er med til dette skifte, det er bestemt ikke hensigtsmæssigt hverken for annoncørerne og deres brands eller for bureauerne, at relationerne bliver kortere. Men vi ser samtidig en stor behovsændring med hensyn til bureauernes kompetencer fra annoncørernes side, og hér kan det være svært for nogle bureauer at være omstillingsparate. Det kan være med til at relationerne bliver kortere.”