Kunderne gav travlhed hos Midt Marketing

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet oplevede stor vækst i bruttoavance – begrundet i eksisterende kunder frem for tilgang af nye. Men andre nøgletal udviklede sig skidt.

Midt Marketings regnskab for 2007/08 er lidt blandede bolsjer. På den ene side er aktiviteten steget stærkt, og overskuddet steget endnu mere.

På den anden side er det gået ud over centrale nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder og lønandel, der begge er blevet forværret. Bruttoavancen pr. medarbejder er faldet med 10 pct. og lønandelen er steget fra 62 til 68.

Men som sagt – den negative udvikling på disse nøgletal har ikke forhindret, at bureauet er kommet ud med en flot vækst på både top og bund.

Adm. dir. Bodil Vilmand-Olsen forklarer stigningen i bruttoavance med stigende aktivitet hos eksisterende kunder frem for tilgang af nye.

“Og så har vi været gode til at håndtere opgaverne”, siger hun.

Der er dog også kommet mange flere hænder til. Det gennemsnitlige medarbejdertal steg med en tredjedel fra 21 til 28.

Midt Marketing håndterer bl.a. kunder som JBS, Only, Jack & Jones, Newline, Jamo, Unoform og TripTrap.

Nøgletal for Midt Marketing

  • Bruttoavance 19,49 mio. kr. +19,7 pct.
  • Bruttoavance pr, medarbejder 696.071 kr. -10 pct.
  • Lønandel 68 (62)
  • Resultat af primær drift 3,215 mio. kr. +57 pct.