Kunstig intelligens kan få en afgørende effekt på produktivitet og løn

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Hvis man som virksomhed vil have det fulde potentiale af kunstig intelligens, kræver det en investering i, at medarbejderne får et kompetenceløft.

Kunstig intelligens er her og der og allevegne. McKinsey har konkluderet i en rapport for nylig, at generativ AI kan blive et af de mest omfattende teknologiskift i årtier.

Mens teknologi som fx robotter hidtil primært har ændret rutineprægede opgaver, er mulighederne med generativ kunstig intelligens størst inden for videnstunge sektorer og funktioner.

Fx er det gennemsnitlige automatiseringspotentiaile fra generativ AI 32 pct. for jobs, der udføres af personer med lange videregående uddannelser mod 13 pct. for jobs, der udføres af personer med en erhvervsfaglig uddannelse, skriver McKinsey i sin rapport. Konsulentfirmaet bemærker også, at det især er funktioner som salg og marketing samt softwareudvikling, der umiddelbart vil blive berørt først.

Derudover vil brancher som uddannelse, underholdning og medier, rådgivning, serviceindustrier og sundhedssektoren også blive berørt.

Det er sagt flere gange, at man som medarbejder ikke skal være bange for at blive erstattet af kunstig intelligens, men at man kan blive erstattet af en person, der bruger kunstig intelligens. Det samme konkluderer McKinsey, som i rapporten skriver: Vi ser tegn på, at GenAI i højere grad vil assistere med opgaver snarere end erstatte hele jobs.

Konklusionen er nemlig, at potentialet er størst, når kunstig intelligens agerer sammen med personer. McKinsey bekræfter også tidligere ekspertudtalelser, som siger, at kunstig intelligens kan udviske forskellen på de dygtigste og de mindre dygtige over tid, og konsulentfirmaet konkluderer, at det kan få en afgørende effekt på produktiviteten og løndannelsen over tid.

Det kræver dog, at virksomhederne først investerer i, at medarbejderne får et kompetenceløft inden for kunstig intelligens.

Ifølge McKinseys rapport, anvendte 24 pct. af de danske virksomheder i 2021 AI-teknologier. I 2017 lå tallet kun på 5 pct. Det viser, at danske virksomheder har rykket sig markant, for gennemsnittet i EU var i 2021 på kun 8 pct.

McKinsey har beregnet, at generativ AI har øget andelen af danske arbejdstimer, som kan automatiseres i 2025 fra 42 pct. til 62 pct. Det betyder, at mere end 90 pct. af den samlede beskæftigelse kan frigive mindst én hel arbejdsdag om ugen ved implementering af automatiseringsteknologien, skriver McKinsey i sin rapport.

Læs hele rapporten her