Kvinder overhaler mænd på e-handel

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Set på antal handler foretager ”Familiernes indkøbschefer” nu flere køb på nettet end mænd – en ny tendens, der ikke kun er dansk. Mænd bruger dog fortsat flest penge på nettet.

Kvinder som købsbeslutningstagere – og reklamer, der ikke henvender sig til kvinder – blev i efteråret debatteret på Bureaubiz.

Nu rykker kvinder også på nettet, idet DIBS – storleverandør i Norden af betalingsløsninger til e-handel – præsenterer nye tal fra E-handelsindeks 2012. Rapporten viser bl.a., at kvinderne for første gang handler mere på nettet end mændene.

Kvinderne har nemlig foretaget 7,8 handler i løbet af årets første seks måneder, mens mændene har foretaget 7,6. Det betyder samtidig, at kvinderne har øget antal handler med hele 28 pct. i forhold til sidste år, mens mændenes aktivitetsniveau viser en minimal fremgang på 1,3 pct.

Det er ikke kun i Danmark, at kvinderne giver mændene baghjul. Undersøgelsen fra YouGov, baseret på interviews med over 9.000 internetbrugere i 9 europæiske lande, viser, at også i Sverige, Spanien, Tyskland og Frankrig handler kvinderne for første gang mere på nettet end mændene.

”Fra anden forskning ved vi, at kvinderne generelt er familiens indkøbschefer. Det er derfor interessant at observere, at denne tendens nu for første gang også slår igennem for e-handlens vedkommende. Det er meget sandsynligt, at tendensen vil blive endnu mere udtalt fremover, for i en travl hverdag er e-handel i høj grad en attraktiv og fleksibel handelsmulighed”, siger Lars Juul Dalsted, salgschef i DIBS.

Han henviser til en analyse foretaget af Arbejdernes Landsbank for Politiken, der viser, at kvinderne står for 75-80 pct. af indkøbsbeslutningerne.

Selv om kvinderne nu handler oftere på nettet end mændene, er det dog fortsat mændene, der bruger flest penge på e-handel. Mændene har således i gennemsnit købt varer og tjenester for 5.300 kr. i løbet af årets første måneder, mens kvinderne har brugt 4.300 kr. Der er altså en klar tendens til, at mændene køber dyrere ting på nettet.

Der er nu ikke stor forskel på, hvad kvinder og mænd køber på nettet. For begge køn gælder det, at de køber mest inden for varekategorierne rejser (35 pct. blandt mænd, 38 pct. blandt kvinder), forbrugsgoder (hhv. 15 og 12 pct.) og elektronik (hhv. 13 og 12 pct.).

Til gengæld er der stor forskel på, hvad mænd og kvinder køber, når de handler via smartphones og tablets. Her handler en større andel af mændene nemlig elektronikvarer (26 pct.) og medie/underholdningsvarer (26 pct.), mens en større andel af kvinderne tegner sig for køb i kategorierne medie/underholdning (25 pct.) og tøj og sko (21 pct.).