Læren fra Hyper Island: Advance og Wasabi skilles

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

De to bureauer stod ved en skillevej. Fusioner eller gå hver til sit. De valgte det sidste og taler begge om en lykkelig skilsmisse.

Der er dem, der mener, at begrebet en lykkelig skilsmisse ikke eksisterer. Ikke desto mindre understreger både Advance og Wasabi, at det er tilfældet i deres fælles beslutning om at gå fra hinanden efter fem års “succesfuldt arbejde”.

“Da vi i sin tid etablerede konstruktionen med delt ejerskab var det med ønsket om på kort tid at skabe synergier mellem det nystartede Wasabi’s digitale kompetencer og et stort veletableret bureau som Advance. Det er lykkedes,” fortæller Claus Wittenborg fra Advance.

Men verden har forandret sig, og selvom de begge har været glade for samarbejdet, så stod de ved en skillevej: Enten at fusionere fuldstændig. Eller at gå hver sin vej.

“Hele bureauet var i efteråret på efteruddannelse på Hyper Island, og læren herfra var, at vi skal væk fra siloer med forskellige selskaber. Derfor er det den retning, udviklingen af Advance kommer til at tage nu,” siger Claus Wittenborg fra Advance. Han fortsætter: “Vi får allerede nu mange digitale opgaver. Udfordringen i forhold til den strategiske og kreative udvikling er at få alle aktiviteter til at hænge sammen, og jeg tror, det er en erkendelse, kunderne i stigende omfang gør. De får sværere og sværere ved at holde det digitale adskilt fra andre kompetencer.”

Hos Wasabi kommer det til at handle om at fortælle en bredere historie om bureauet.

“Vi er i bureaubranchen blevet kendt som Advances digitale bureau, og det er da også rigtigt, at vi har tilført digitale ressourcer til Advance. Men reelt er vi meget mere end det. Vores udgangspunkt er medieneutralitet, og desuden står vi stærkt på politisk kommunikation. Den historie får vi nu bedre mulighed for at fortælle,” siger adm. dir. Dennis Pedersen.

Han og Verner Bager køber Advance ud, og flytter – formentlig omkring 1. marts.

Advance overtager fire digitalt orienterede medarbejdere, mens Dennis Pedersen og Verner Bager fortsætter i Wasabi regi sammen med fire andre, hvor fokus er på strategi og kreativitet.

Dennis Pedersen forventer at knytte nye seniorkompetencer til bureauet om kort tid, og at Wasabi vil komme til at indgå i en strategisk alliance. Det er dog for tidligt at sætte navn på, hvem der er tale om.