Lønfest hos Sylvester-Hvid

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bruttoavancen steg med knap 3 mio. kr. Mere end halvdelen gik videre til medarbejderne.

Som bureau er Sylvester-Hvid & Co placeret i gruppen Ejernes drøm fordi både gennemsnitslønnen og lønandelen er lavere end branchens gennemsnit.

2008 var dog et rigtigt win-win år: overskuddet steg og det samme gjorde lønnen. Faktisk kostede de 22 medarbejdere – det samme antal som året før – hele 21 pct. mere, og det må vel være, hvad man kan kalde en fest.

Bruttoavancen steg i kroner med ca. 2,8 mio. kr. og det betyder, at mere end halvdelen af væksten kom medarbejderne til gode. Det skal dog nævnes, at ledelsens lønninger ikke fremgår af regnskabet, og derfor vides det ikke, om lønfesten har været bred eller forbeholdt nogle få. Såvidt Bureaubiz erfarer, så arbejder bureauet dog med et bredt funderet bonus-system, og det kan tale for, at en del har fået glæde af fremgangen.

Det har ikke været muligt at få kontakt med adm. dir. Fernando W. Olsen for en kommentar.

Den kraftige lønudvikling flytter dog ikke bureauet op i WinWin kategorien. Lønnen er stadig et stykke under branchens gennemsnit, og den kraftige lønfremgang er således sket fra et lavt udgangspunkt.

Nøgletal for Sylvester-Hvid & Co

  • Bruttoavance 16,736 mio. kr. +20,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 760.727 kr.
  • Lønandel 57 (57)
  • Resultat af primær drift 3,375 mio. kr. +43 pct.