Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Nøgletallene i Joachim Rosenstands bureau er på Propaganda-niveau. Det er medarbejdertallet dog ikke.

Det gennemsnitlige antal medarbejdere i seneste regnskabsår i Rosenstand & Co siger 3. Det er, hvad man må kalde en beskeden størrelse.

Til gengæld kan de glæde sig over Propagand’iske nøgletal. Propaganda er Danmarks stærkeste bureau målt på nøgletal. Godt nok er det en urimelig baggrund at sammenligne på (Propaganda er 8-9 gange større), men en gennemsnitsløn på 1 mio. kr. er vel fortsat ok, selvom man kun er 3. Det er en lønfremgang på 122 pct. i forhold til de 460.000 kr. bureauets ene medarbejder opretholdt i bureauets første regnskabsår.

Bureauet er stiftet i 2006 af tidligere kreativ direktør på bl.a. Y&R og Republica, Joachim Rosenstand.

Bruttoavancen pr. medarbejder blev 1,867 mio. kr. – en fremgang på 10 pct.. Til sammenligning havde Propaganda i 2007 en bruttoavance pr. medarbejder på 1,7 mio. kr.

Årets resultat efter skat blev knap 965.000 kr. – heraf bliver de 964.000 kr. udbetalt som udbytte.

Nøgletal for Rosenstand & Co

  • Bruttoavance 5,6 mio. kr. +229,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,867 mio. kr. +10 pct.
  • Lønandel 55 (27)
  • Resultat af primær drift 1,334 mio. kr. +51 pct.

Kommentarer

  1. Er det helt korrekte tal der kommer ud her?
    Kigger man på hjemmesiden for Rosenstand & Co, så kan man tælle 17 ansigter… ???

  2. 3 er det tal der står i regnskabet. Men er der to på halvtid vil de blive til en i regnskabet. Desuden kan der selvfølgelig være kommet flere til siden regnskabet blev sluttet d. 30. juni. Endelig kan hjemmesiden jo også rumme diverse free-lancere, som holder til hos Rosenstand.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club