Længden og dybden på krisen bekymrer de danske bureauer mest

Michael Brochmann Nielsen,
branchechef i Creative Club

Bureauernes usikkerhed vedr. corona koncentrerer sig om tidsperspektivet. Det viser en undersøgelse fra Brandse & Co.

Længden og dybden på krisen bekymrer de danske bureauer mest. Det viser undersøgelse foretaget af Brandse & Co, som præsenteres på et webinar i næste uge.

I forsommeren foretog Brandse & Co. en række interviews med danske bureauer for at afdække, hvilke udfordringer og bekymringer, bureauejerne akut slås med i forbindelse med corona-krisen. Anledningen er, at Creative Club lancerer en webinarrække som en corona hjælpepakke, der skal adressere udfordringerne, afdække hvad de enkelte bureauer gør og tilbyde sparring til den enkeltes forretning. Det første webinar: Bureauernes håndtering af coronakrisen afholdes den 19. august kl. 15-16.

Svarene og bekymringerne er selvsagt meget forskellige alt efter den forretningsmæssige situation, bureauet befinder sig i. Men essensen af tilbagemeldingerne er, at usikkerheden koncentrerer sig om tidsperspektivet, og hvor ondt det kommer til at gøre på kerneforretningen på lidt længere sigt.

Omkostningsreduktioner i fokus
Alle er enige om, at der skal kigges i dybden på omkostningssiden. Den klart største udgiftspost i et bureau er lønomkostningerne. Men der er flere muligheder for at reducere i disse; lønnedgang, hjælpepakker, nedbemanding og reduktion af andre personalerettede omkostninger.

Men hvad er den bedste løsning på den lange bane? Det kommer an på en række faktorer og ikke mindst kan en for kraftig reduktion give problemer, når aktiviteterne blandt kunderne stiger igen. Hvilke overvejelser man skal gøre sig og de historiske erfaringer, vil man få indsigt i på webinaret.

Hvornår bliver det godt igen?
Henrik Jensen fra Brandse & Co vil også prøve at kigge i krystalkuglen. Hans bud på krisens længde baserer sig på empiri fra tidligere kriser, men også på anbefalinger fra en række udenlandske kilder til, hvordan bureauet skal agere og hvilke faldgruber man skal undgå.

Henrik Jensen fra Brandse & Co.

På webinaret får deltagerne en række konkrete råd til, hvad man kan i det enkelte bureau og på de senere webinarer vil vi også se på den branchemæssige forskel der er på, hvilke typer af bureauer der forventes at klare sig bedst på den anden side af krisen.

Du kan læse mere om webinaret Bureauernes håndtering af coronakrisen her