Lang næse til bureauer: Stort offentligt udbud smuldrede

Peter Engholm og Finn Graversen

Kampagne til 11 mio. kr. skulle lægge op til lukning af FM-båndet. Nu lukker udbuddet i stedet før tid, for politikerne har kastet grus i processen.

Kulturstyrelsen har aflyst udbuddet vedrørende en lukning af FM-båndet – en kampagne, der blev sat til næsten 11 mio. kr.

Årsagen er, at der nu er rejst politisk tvivl, om man overhovedet skal skride til en lukning af FM-båndet. Om det så er politikerne, der bærer ansvaret, fordi de skifter holdning, eller om embedsmændene også bærer et ansvar, fordi de ikke har tænkt tingene ordentlig igennem, står mere uklart.

Men kilder peger på, at hele projektet har forekommet noget uigennemtænkt – hvilket bl.a. bilisternes organisation, FDM, har påpeget. En lukning af FM-båndet vil nemlig have enorme konsekvenser for bilradioer. Og i det hele taget tyder noget på, at udbuddet smuldrede.

Umiddelbart står syv bureauer tilbage med en kedelig oplevelse. Det var de syv, som fordelt på fem grupper blev prekvalificeret. Men i hvert fald Advice, Radius og Advance/Geelmuyden.kiese afleverede ikke. Om det så skyldtes, at de havde lugtet lunten, eller om det skyldtes, at kravene var omfattende og fristerne korte, så de ikke kunne nå det, melder historien ikke noget om.

Udbuddet blev annonceret i efteråret, og materialet skulle afleveres tidligere i år.  ”Større hold” har været i gang med den omfattende opgave, og som det udtrykkes: ”Det gør nas, når timerne tælles sammen”.

Rygter siger, at der faktisk var fundet en vinder, men det er aldrig blevet meddelt.

Ordregiver forbeholder sig ret til – indtil udbudsforretningen er afsluttet – at annullere udbuddet, såfremt der foreligger ”en ikke usaglig begrundelse” for at annullere det. Og den officielle begrundelse fra Kulturstyrelsen vedrørende dét, der omtales som ”uafsluttet procedure”, er forventningen om, at der af partierne bag medieaftalen for 2015-2018 vil blive indgået en tillægsaftale om digital radio, som indebærer, at informationskampagnen ikke kan gennemføres på de i udbudsmaterialet forudsatte vilkår.

Forklaringen finder dog ikke uddelt tilfredshed hos en af deltagerne.

“Hvis man vil bruge manglende politisk afklaring som begrundelse, så burde man nok have ventet med at sætte udbuddet i gang. Men spørgsmålet er, om man nogen sinde vil få en fuldstændig afklaring. Jeg har bekæftiget mig med politik i mange år, og et fem års perspektiv i mediepolitik er meget langt,” siger adm. dir. Peter Steerup, Primetime.

FM-båndet skulle ifølge den oprindelige plan lukkes ved udgangen af 2019, hvis min. 50 pct. af radiolytningen, herunder radiolytningen i biler, medio 2018 sker på digitale platforme.

”I korte træk handler det om, at noget sker på et tidspunkt … måske. Prøv at lave en punchline på det,” som en kilde siger til Bureaubiz.

Udbuddet, derhavde et budget på 10,7 mio. kr. – inkl. indrykninger – havde ifølge Kulturstyrelsen følgende bureauer som prekvalificerede:

  • Advance – i konsortie med Geelmuyden Kiese
  • Bysted – i konsortie med Kompas
  • Primetime Kommunikation
  • Radius Kommunikation
  • Advice