LBi har skiftet topchef

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Jesper Andersen er blevet erstattet af finansdirektøren Thomas Elkan Boisen.

Indrømmet. Denne nyhed er ikke af nyere dato. På LBi.com – altså ikke bureauets danske hjemmeside – kunne man i midten af oktober se en meddelelse om, at adm. dir. Jesper Andersen er blevet erstattet af finansdirektøren Thomas Elkan Boisen.

Det er dog et chef-skifte, der er gledet forbi i relativ ubemærkethed i pressen, og det er først nu, at der er givet en meddelelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Så hermed er det alligevel bragt videre.

Den internationale meddelelse giver ikke megen forklaring på skiftet.

Jesper Andersen takkes for sin indsats og valget af Thomas Elkan Boisen beskrives med, at det giver mulighed for et mere konsistent tilbud på det europæiske marked.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen står han opført som adm. dir. i det danske LBi selskab, men i den internationale organisation bliver han karakteriseret som Group COO med ansvar for den nordiske region.

LBi har oplevet faldende bruttoavance i Danmark tre år i træk. For 2008 lød tilbagegangen på 21. pct. og overskuddet blev halveret.