Le med – i stedet for at le ad – de ældre

Peter Ottesen,
Adm. dir. Mediabroker

Dagbog fra DMA: Læs om verdens mest sikre tendens – vi bliver ældre – og om et helt nyt spor under titlen Trigger marketing, der bedst forklares med en videreudvikling af CRM.

DMA konferencen 2009 består af 130 forskellige foredrag, 3 hovedtalere og et utal af arbejdsgrupper, og derfor handler en tilrettelæggelse af dagene i høj grad om at tilrettelægge.

To ting trådte frem i tirsdagens program: verdens mest sikre trend. Samt et helt nyt spor, der givet vil få mere opmærksomhed i årene frem.

Verdens mest sikre trend er aldersudviklingen i befolkningen og annoncørernes mangelnde evne til at håndtere det. Men mere om det lidt senere.

Når jeg kigger på programmet er der ingen tvivl om, at New Media fylder meget i billedet. I særklasse er der mange foredrag om sociale medier – fokus er på, hvordan vi skal bruge sociale medier, og i forhold til tidligere år begynder der nu at være rigtig mange brugbare erfaringer.

Derefter er det nok Search optimering der fylder meget, men mobile og online video fylder også godt op i programmet.

Jeg har dog specielt noteret mig at årets “nyhed” er et foredragsspor om “Trigger Marketing”.

Trigger Marketing kan vel bedst forklares med at være den nyeste udvikling indenfor det, mange vil forstå som CRM. Men Trigger Marketing er meget mere end CRM.

Trigger Marketing handler om, at vi i dag har tekniske værktøjer, der kan facilitere en reel 1 til 1 dialog baseret på begivenheder (triggers). Hvis en registreret kunde f.eks besøger et rejsewebsite for at lede efter en rejse til Portugal, og selskabet så ikke lige har rejser dertil, så vil man efterfølgende kunne sende en besked til kunden om at man har rejser til Sydspanien i stedet.

Tanken er, at registrerbare begivenheder, som en kunde foretager sig, skal udløse kommunikation, der er tilpasset lige præcis denne begivenhed. Resultatet er at kunden oplever kommunikationen som super relevant, og responsraterne er herefter.

Tanken er enkel – men i praksis ikke så let at implementere, når man hører de forskellige foredragsholdere, der har erfaringer med Trigger Marketing. Til gengæld er resultaterne imponerende. Høje mail open rates, og flotte salgskonverteringer går igen hos de foredragsholdere, der har fortalt om Trigger Marketing.

Trigger Marketing vil uden al tvivl også komme til at fylde meget på næste års DMA.

Og så til noget andet: Den mest sikre tendens – vi bliver ældre.

Tirsdagens hovedtaler var Ken Dychtwald som talte om den mest sikre hotte tendens i hele verdenen – nemlig at der bliver flere og flere ældre personer.

Et super inspirerende og tankevækkende foredrag om vores fokus på unge og personer op til ca. 50 år, hvorefter de fleste annoncører mere eller mindre har afskrevet de ældre ud fra en marketingmæssig synsvinkel.

Det er et faktum i dag, at i de fleste regioner i verdenen vil gruppen af 50 år + stige med 40 – 70%, hvorimod de fleste yngre aldersgrupper vil enten falde eller kun gå marginalt frem.

Kens råd var at vi skulle se at komme i gang med at forholde os til dette faktum. Ældre i dag er en helt anden målgruppe end tidligere – de skal nemlig ikke betragtes som ældre for det gør de ikke selv. Deres liv og selvopfattelse er meget mere “ungt og aktivt” end hos mange yngre personer.

Derfor var anbefalingerne klare:

  • Stop med at markedsføre dig overfor ældre ud fra en aldersbetragtning.
  • Markedsfør i stedet ud fra de ældres betragtning om deres livsopfattelse og livsstil.
  • Le med i stedet for at le ad de ældre.
  • Appeller til de ting der har været væsentlige i en generations liv, f.eks. musik eller begivenheder.

Læs mere om Ken Dychtwald på www.agewave.com.