Leasing-aftaler bag Advice-direktørs afgang

Peter Engholm
25@mail.dk

De ”økonomisk ugunstige aftaler” i Advice, der kostede Torben Dan Pedersen direktørposten, dækker over leaset IT-udstyr, der efter bureauets mening er værdisat for højt.

Advice lagde for godt tre uger siden en meddelelse på deres site, der informerede om direktør og partner Torben Dan Pedersens fratrædelse. Meddelelsen var sine steder udførlig – fratrædelsen skete, fordi han indgået nogle økonomisk ugunstige leverandøraftaler, og samtidig gjorde man specifikt opmærksom på, at aftalerne ingen betydning har for soliditeten i bureauet.

Hvad de ugunstige aftaler består i, fremgik imidlertid ikke – men det blev bekræftet, at de var betydelige, hvad vendningen om soliditet synes at bekræfte.

Den efterfølgende rygtestrøm har løftet lidt af sløret, og indholdet bekræftes nu af Espen Meyer Højlund, adm. direktør i Advice.

“Advice er en dejlig enkel virksomhed: Vi har en lejekontrakt, aftaler om rengøring, tele og IT – og så driver vi konsulentvirksomhed. Og det er korrekt, at det er på IT, at vi finder de aftaler, vi nu søger at få afklaret”, siger Espen Meyer Højlund.

Det skulle angiveligt være forpligtelsesperioden i leasing-aftalerne, der er blevet væsentligt forøget …

“Nej, forpligtelserne i leasingaftalerne overstiger aktivets egentlige værdi og deri ligger det ugunstige”, siger Espen Meyer Højlund.

Der er en grund til, at I understreger, at aftalerne ikke har betydning for soliditeten – forlydender går på, at aftalerne står jer i et meget betydeligt millionbeløb …

“Jeg vil blot sige, at beløbet på IT-udstyret er højt sat i forhold til aktivets værd. En overpris, som vi i øjeblikket arbejder på at lande,” siger Espen Meyer Højlund.

Han har tidligere understreget, at bureauets udgangspunkt er sundt, og at man derfor kan tillade sig overvejelser om at banke aftalen af i ét hug, så et ellers flot resultat bliver mindre flot.