Leasingaftaler kan koste Advice 10 mio. kr.

Peter Engholm
25@mail.dk

Men bureauet har afleveret et så flot 2008-regnskab, at stort set hele leasing-skraldet kan tages i ét hug, samtidig med at der udbetales bonus til medarbejderne.

“2008 blev et år præget af en særdeles positiv udvikling i kerneforretningen og en administrativ fejl, der kostede dyrt på bundlinjen.”

Sådan står der i ledelsesberetningen i regnskabet for Advice, og man uddyber selv fejlens karakter og voldsomme omfang:

“Nogle særdeles ufordelagtige leasingaftaler på selskabets hardware og software. Konsekvensen er, at vi i værste fald står til at tabe op mod 10 mio. kr.”

Adm. direktør i Advice, Espen Højlund, sammenfatter det således over for Bureaubiz:

“Vi har haft et fantastisk år, når man ser på kerneforretningen, samt et aber dabei i form af et meget stort wake up-call, der understreger betydningen af at have styr på detaljerne. Lægger man de to elementer sammen, så får vi et 2008, der har været besynderligt,” siger Espen Højlund.

Advice har besluttet, at de mildt sagt ufordelagtige leasingaftaler ikke skal påvirke driften ekstraordinært fremover og har derfor hensat stort set hele årets resultat – 4 ud af 5 mio. kr. – samt 2,7 mio. kr. fra 2007-resultatet. Og lagt sammen med, hvad der tidligere er blevet høvlet af på aftalerne, så forventer Espen Højlund, at man nu kan lægge sagen bag sig regnskabsmæssigt.

“Advice er en velkørende og sund virksomhed, og vi har fastholdt vores strategi om at vækste ansvarligt og stramt fastholde en overskudsgrad på 15 pct. – altså set ud fra den almindelige drift. Internt taler vi om driftsresultatet på de 5 mio. kr., og der har da også været bonus til medarbejderne,” siger Espen Højlund.

Og medarbejdere er der blevet flere af – fra 29 i 2007 til 38 i 2008 – og de nye medarbejdere koster på nøgletallene.

“Vi havde et aggressivt budget i 2008, mens målet for 2009 i højere grad er at følge med markedet – dog har vi da selvtillid nok til at gribe mulighederne, hvis de skulle opstå. Og vi har da også to stillinger slået op nu,” siger Espen Højlund.

Med jeres kunder på det offentlige marked er I om ikke recessions-resistente, men dog fortrøstningsfulde?

“Vores ordrebøger har – endnu – ikke ændret sig i forhold til sidste år, så vi er fortrøstningsfulde, men det skyldes nu ikke alene offentlige kunder. Ud fra 2008-tallene har vi set, at 40 pct. af vores forretning hentes fra det offentlige marked, 30 pct. fra det private marked og andre 30 pct. fra organisationer. Vi har fået nye kunder i bl.a. finanssektoren, der midt i krisen ser kommunikation som et værktøj,” siger Espen Højlund.

Nøgletal for Advice

  • Bruttoavance 34,08 mio. kr. +22,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 896.42 kr. -6,2 pct.
  • Lønandel 66 (59)
  • Resultat af primær drift 5,015 mio. kr.
  • Resultat før skat 1,032 mio. kr.