L’Easy dropper Halbye Kaag JWT

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Firmaet forbereder en bureaukonkurrence. Tv vil fortsat være lokomotivet for L’Easy, og derfor søger man større gennemslagskraft.

3 bureauer får mulighed for at byde ind på reklamebudgettet for L’Easy, og marketingdirektør Peter Gram Møller er netop nu ved at afslutte udvælgelsen.

Konkurrencen er et resultat af, at firmaet her efter nytår besluttede, at man havde brug for friske øjne på opgaven og derfor opsagde samarbejdet med Halbye Kaag JWT.

“Vi har været i gang med en omfattende analyse- og strategi-proces siden sommer, og Halbye Kaag har deltaget. Før jul bad vi dem så om at komme med nogle bud på en ny platform, men konklusionen blev, at vi havde brug for nogle friske øjne på opgaven,” siger Peter Gram Møller.

Han har en ambition om, at valg af et nyt bureau kommer til at gå hurtigt.

“Der ligger et omfattende analysearbejde og briefen er ganske klar, så vi har en ambition om at udkomme allerede omkring april,” siger Peter Gram Møller.

Der bliver tale om en helt ny platform, hvor opgaven er at sikre større gennemslagskraft.

Sammen med Halbye Kaag har L’Easy været gennem to forskellige platforme, hvoraf den seneste byggede på konceptet “Jeg fatter ikke en meter. Hvorfor ringer du ikke til Peter”. Den kampagne har undervejs mødt en del kritik.

“Målt på branding performede den over middel, mens den på liking klarede sig på et middel niveau. Problemet var opmærksomhed,” siger Peter Gram Møller og fortsætter:

“Selvom der sker meget på mediefronten, og vi også bruger flere medier, så er det vores vurdering, at tv fortsat er det vigtigste medie. Tv er lokomotivet i vores markedsføring, og så skal vi have sikret, at vi opnår den nødvendige gennemslagskraft i tv.”

Peter Gram Møller vil ikke nævne navne på bureauer, men L’Easy’s ejer, Niels Thorborg, ejer halvdelen af Nørgård Mikkelsen, og derfor vil dette bureau helt sikkert optræde, hvis der skal gættes.