Ledigheden stiger blandt salgs- og marketingfolk

Pressemeddelelse

Godt nok ikke meget, men tendensen er ny viser tal fra Business Danmark.

Salgs- og marketingfolk mærker som en af de første faggrupper konsekvensen af det faldende forbrug. Flere års uafbrudt fald i ledigheden er nu afløst af en svag stigning, viser de nyeste ledighedstal for Business Danmarks A-kasse, der organiserer ansatte inden for salg, marketing og rådgivning. En branche, der tidligt mærkes af konjunkturudsving og som indikerer, hvad der er i vente i andre brancher.

– Vi har været begunstiget af rekord lav ledighed de seneste år. Men nu ser det ud til, vi nok må indstille os på en periode med lidt flere ledige. Meget afhænger dog af, hvordan vi kommer igennem finanskrisen. I øjeblikket er virksomhederne meget afventende med hensyn til nyansættelser, så de næste par måneder bliver afgørende for udviklingen, konstaterer a-kassens administrerende direktør John Gudbrandsen.

Fra maj til august måned steg ledigheden svagt fra 1,2 procent til 1,4 procent, mens ledigheden i den samme periode sidste år faldt fra 2,0 til 1,9 procent. Det er regionerne vest for Storebælt, der trækker ledigheden op. Her er ledigheden steget 0,1-0,4 procentpoint, mens den har holdt sig i ro på Sjælland.

Den svagt stigende ledighed og vigende interesse efter nye jobansøgere fra virksomhederne har Business Danmarks A-kasse netop aflyst en planlagt oktober jobmesse på Sjælland.

På positivsiden ser det dog ud til, at de ældre medarbejdere i første omgang går ram forbi, selv om ansatte over 50 år traditionelt er overrepræsenteret blandt de ledige inden for salg og marketing. Faktisk har seniorerne aldrig udgjort en mindre andel af de ledige end i august måned i år, hvor de udgjorde 40,5 procent mod 47,5 procent i august 2007.