Lettershop fjerner direktør og nærmer sig bureauer

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Tue Harder Schandorff, Intermail Solutions, fratræder som direktør i en omorganisering, der skal understøtte DM-bureauerne.

Oven på udskiftningerne af adm. direktører – i juni 2007 og i juni i år – tager Lettershop Mailservice fat på laget nedenunder:

Tue Harder Schandorf stopper som direktør i Intermail Solutions, der er Lettershops satsning inden for dialogmarkedsføring.

“Vi har haft to selvstændige salgsafdelinger for hhv. Lettershop Mailservice, der er den traditionelle fullfilment, og Intermail Solutions. Men tingene hænger i mange tilfælde sammen, så der både skal pakkes breve og sendes mails og sms’er. Vi tilbyder komplette løsninger, men havde ikke indrettet vores salg efter det. Derfor slår vi nu salgsafdelingerne sammen,” siger Søren Ask Nielsen, adm. direktør i Lettershop Mailsservice.

Det lyder oplagt, men hvorfor var det i sin tid en god idé at adskille tingene?

“Fordi vi prøvede at komme længere frem på rådgivnings- og strategidelen. Altså på områder, hvor DM-bureauerne er. Men vores baggrund var stærkt praktisk, og det har vist sig – vores kompetencer til trods – at være svært at trænge igennem. Det tager vi konsekvensen af og går i stedet efter at understøtte bureauerne”, siger Søren Ask Nielsen, der overtager posten som leder af Intermail Solutions.

Søren Ask Nielsen kommer fra en stilling som COO i Intermail, der er Lettershops moderselskab. Han er midlertidig adm. direktør i Lettershop – i det næste halve års tid, indtil selskabets indtjeningsmæssige problemer er rettet op. Herefter vil en ny adm. direktør overtage posten.