Levende billeder gav vækst hos We Love People

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Net-film, reklamefilm, samarbejde med tv-stationer – mulighederne er mange, og derfor har bureauet investeret i produktionsompetencer.

En flot vækst i bruttoavancen – men et fald i indtjeningen. Ikke nødvendigvis en rigtig udvikling, heller ikke selv om overskuddet fortsat er solidt.

Men i tilfældet We Love People handler det ikke om dét, som mange bureauer har oplevet – at kunderne vil have mere for mindre. Her er forklaringen en anden.

“Vi ser nogle meget tydelige tendenser i retning af, at levende billeder vil vokse. Både små film til nettet, traditionelle reklamefilm og i relation til mange nye muligheder for at samarbejde med tv-stationerne. Når det sker, så skal man være klar, og derfor investerede vi i 2012 i at opbygge produktionskompetencer. Vi har nu 13-14 mand siddende,” siger adm. dir. Pernille Simmelkiær og fortsætter:

“Det koster selvfølgelig noget, for omsætningen var der ikke nødvendigvis. Men det tager tid at bygge op, og heldigvis tegner det nu rigtig godt. Som året er gået indtil nu, ligger vi til en ret betydelig vækst.”

Pernille Simmelkiær kan samtidig glæde sig over, at bureauet både har haft tilgang af f.eks. Ikea i 2012 og at bureauets kunder har været relativt stabile.

Også på et andet felt har bureauet oplevet vækst. Det er f.eks. We Love People, der har stået for Arlas årsrapport.

“Der er et stigende behov for det, vi kalder for kompleks kommunikation – som f.eks. en årsberetning. Der kommer mange nye regler, og vi har nogle gode folk siddende på området,” siger Pernille Simmelkiær.

Nøgletal for We Love People

  • Bruttoavance 34,844 mio. kr. +16,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 967.889 kr. -9,6 pct.
  • Lønandel 58,6 (51,6)
  • Resultat af primær drift +4,757 mio. kr. -13,7 pct.