Lige højre til reklamebranchen fra Forebyggelseskommissionen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

DRRB-formand er bekymret over de protektionistiske holdninger, som Forebyggelseskommissionen repræsenterer med et forslag om forbud mod alkoholreklamer.

Reklamer er roden til alt ondt. I hvert fald forekommer den holdning at være udbredt blandt en række interessegrupper, og derfor er reklamer et yndlingsoffer, når der skal tages initiativer.

Hvis vi lader den særlige problematik omkring rygning ligge, så har der i de senere år været argumenteret for, at børn skal beskyttes mod reklamer for usunde fødevarer for at gøre noget ved fedmeproblemerne.

Og nu spiller Forebyggelseskommissionen så ud med et forslag om at forbyde alle reklamer for alkohol-produkter.

Kommissionen fremhæver, at en række nyere studier peger på, at der er en sammenhæng imellem mediernes eksponering af alkoholreklamer og et øget alkoholforbrug. Derfor anbefaler kommissionen et totalforbud mod alkoholreklamer i for eksempel blade, tv, radio og film.

Hvis et sådant forslag skulle blive virkelighed, ligner det en lige højre på reklamebranchen, idet det vil stoppe markante og seværdige kampagner for f.eks. Somersby og Carlsberg.

DRRB’s formand, Jan Olsen, karakteriserer det som bekymrende at opleve den slags protektionistiske holdninger i en global verden.

“Med et internet-medie, der vokser i betydning, kan man alligevel ikke beskytte danske forbrugere gennem et sådant forslag. Jeg synes, det er uhørt, at man i et lille land som Danmark tror man kan praktisere en forbudspolitik, og det vil være stærkt skadeligt for den danske reklame- og medie-verden uden nogen nævneværdig effekt”, siger Jan Olsen og fortsætter:

“Det her er et skisma mellem lovgivning og oplysning. I DRRB tror vi på oplysning og aftaler, der regulerer markedet, og vi har et velfungerende system på alkoholområdet. Forslaget er gammel vin på gamle flasker og bringer ikke noget nyt”.

Bryggeriforeningen anlægger en rimeligt positiv tone i sin udmelding, idet man blot konstaterer, at der er enkelte tidsler i kommissionens rapport.

“Et forbud mod alkoholreklamer handler dels om reduktion i alkoholforbruget på kort sigt, dels om langsigtede holdninger til og opfattelse af alkohol i befolkningen”, skriver foreningen og tilføjer:

Det forekommer at være et meget skrøbeligt argument for et meget radikalt indgreb. I et moderne samfund påvirker man ikke holdninger med forbud, men ved hjælp af dialog. Bryggeriforeningen har taget initiativ til en række tiltag og kampagner, der skal fremme en fornuftig alkoholkultur, og deltager sammen med Forbrugerrådet aktivt i Alkoholreklamenævnet, som Forbrugerstyrelsen har beskrevet med vendingen: “Erfaringerne med dette håndhævelsessystem har hidtil været særdeles gode”.

Forebyggelseskommissionen har til opgave at anbefale en række tiltag, der skal få danskerne til at leve længere. Målet er, at middellevetiden skal hæves med tre år, danskerne skal have flere gode leveår, og uligheden omkring sundhed skal brydes.