Lige lovlig meget reklame udløser krav om fængsling

Peter Engholm
25@mail.dk

En norsk arving til en kontorudstyr-kæde stillede sit hjem frem i et boligblad – og artiklen demonstrede med rettens ord både skattesnyd og momsbedrageri.

I det norske magasin Bonytt åbnede en arving til et kontorudstyrs-dynasti sit hjem. Det blev til en otte-siders reportage, der både eksponerede hjemmet og hovedpersonen – men reklamen gav bagslag.

For med reportagen lagde arvingen også kortene – ufrivilligt – på bordet, idet der blev sat navn på den fotograferede luksus.

Problemet er, at det private hjem var udsmykket og istandsat på firmaets regning – og skattemyndighederne brugte artiklen som en del af bevismaterialet i en sag mod arvingen. En sag, som myndighederne nu har vundet. De har begæret hovedpersonen fængslet.

“De angivne leverandører og forhandlere i billedteksten går igen på fakturaer fundet i selskabets regnskaber. Forholdet udgør både skattesvig og momsbedrageri,” hedder det i domskendelsen, som Finansavisen omtaler i dag.