Lille Århus-bureau ekspanderer i New York

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Vækstraterne er imponerende i det århusianske web-bureau Hello Monday. Men den er primært båret af oprettelse af afdelinger i både København og New York.

Århusianske Hello Monday gør sig lige nu bemærket i forskellige reklamekonkurrencer. Men bureauet er også temmelig god i en anden disciplin – regnskaber.

Og temmelig god er en næsten jysk underdrivelse: tæt på en tredobling af bruttoavancen og en 20-dobling af overskuddet.

Og samtidig har det altså kunnet lade sig gøre på en måde, så man opnår en overskudsgrad på hele 44,9. En af årsagerne til det store overskud kan man dog finde i en nok mere jysk tilgang til lønninger. Den gennemsnitlige personaleomkostning er 350.000 kr. og det er væsentligt under branchens gennemsnit.

Forklaringen skal primært findes i at de 5 partnere alle arbejder som senioransatte og selv går for en løn langt under markedsgennemsnittet.

“Vi har valgt en strategi hvor vi satser på at vækste uden at omkostningerne løber løbsk. Det giver os mulighed for at sige nej til opgaver, som vi ikke mener passer til vores spidskompetencer, hvilket igen giver opgaver som er mere interessant for de enkelte medarbejdere,” siger partner Anders Jessen.

Bureauet beskriver sig selv som et kreativt digitalt bureau og er knap 5 år gammelt. Det er investeringer i en geografisk udbredelse, der for alvor har fået omsætningen og overskuddet op at flyve.

Bureauet har nemlig etableret sig i København, hvor der lige nu sidder to – og snart fire medarbejdere – samt New York, hvor man i de kommende måneder går fra to til fem medarbejdere.

I Århus er der lige nu otte medarbejdere. Men hvad får dog et lille Århus-bureau til at rykke til New York?

“Det ville selvfølgelig lyde flot, hvis jeg sagde, at det var en offensiv beslutning efter at have vurderet markedet. Men sandheden er, at en af partnerne gerne ville flytte til New York og prøve mulighederne af der, og så tænkte vi, at det måske var værd at følge med,” siger Anders Jessen og fortsætter:

“Det er så faktisk gået ret godt, og vi har løst opgaver for bl.a. Victorias Secret, Google og Sesame Street.”

Han konstaterer, at det rent mentalt på nogen måder er lettere at springe fra Århus til New York end det er fra Århus til København.

“Kunderne i New York har ikke svært ved at arbejde virtuelt – det er tidsforskellen, der gør tilstedeværelsen nødvendig. I København forventer kunderne, at man er fysisk tæt på,” siger Anders Jessen.

New York afdelingen styres af Andreas Anderskou, mens det er kreativ chef Jakob Kahlen, der håndterer København.

Hello Monday er stærkt repræsenteret på short-listen til Creative Circle Award og har også fået nomineringer i den amerikanske Webby Award.

“Den pris er måske ikke så kendt i Danmark, men nomineringerne er et vældig aktiv for os på det amerikanske marked,” siger Anders Jessen.

Forventningerne står på fortsat vækst – men bureauet har nu en størrelse, hvor det nok bliver svært at opretholde samme vækstrater som fra 2009 til 2010.

Nøgletal for Hello Monday

  • Bruttoavance 8,1 mio. kr. +189,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 900.000 kr. +92,9 pct.
  • Lønandel 38,8 (71,1)
  • Resultat af primær drift +3,635 mio. kr. +2171,9 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz