Lille Århus-bureau er blevet dobbelt så stort

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Og det gælder både på top- og bundlinien. Og lønningerne er også begyndt at følge med op.

Når politikerne taler om vækst her under valgkampen, så skulle de måske lægge vejen forbi det lille digitale Århus-bureau, Heyday.

Nok kan man sige, at det er taknemmeligt at vokse markant, når man ikke er ret stor – men det ændrer ikke på, at en vækst på 100 pct. er flot. Og når man ikke bare evner at blive større men at øge overskuddet lige så meget, så er det, hvad man må kalde et stærkt regnskab.

En af årsagerne er, at Heyday-folkene er forsigtige mennesker. Bureauet er ungt, og omkostningerne har bl.a. været styret gennem lønningerne, der i den indledende fase har hørt til de laveste i branchen.

Nu går det bedre, og derfor har lønningerne også fået et pænt nøk op. Men stigningstakten følger væksten i bruttoavance pr. medarbejder, og det ligner en meget god linje at følge. Begge dele er dog fortsat pænt under gennemsnittet for de digitale bureauer i Bureaubiz’ bureaurapport.

Heyday ejes af Anders Lorentz og Ditte Rønn, og de melder om fortsat højt tempo. Bureauet landede i foråret kort før regnskabsårets afslutning kunder som Raadvad og Kelsen Group, hvor bureauet ikke kun er involveret i dgitale projekter men i et mere brede bureau-ydelser.

Nøgletal for Heyday

  • Bruttoavance 6,5 mio. kr. +97,0 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 650.000 kr. +37,9 pct.
  • Lønandel 60,6 (60,9)
  • Resultat af primær drift +1,306 mio. kr. +103,0 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz