Lille bureau får hug af revisor

Peter Engholm
25@mail.dk

Event- og marketingbureau har kæmpet sig tilbage og vækstet, men noget kunne tyde på, at det er gået stærkt, for revisoren leverer giftigheder i årsregnskabet.

Goodwill har kontorer i hele Norden og købte i efteråret Danske Fagmesser. Men det er ikke just goodwill, der præger revisorens udtalelser om event- og marketingbureauet i den aktuelle årsrapport.

Revisoren spiller det sjældent brugte kort Afkræftende konklusion, fordi afholdte udgifter ”i væsentligt omfang” ikke er dokumenteret, og fordi bogføringen har ”væsentlige uafklarede differencer”.

Det er ifølge revisoren ikke et pålideligt grundlag for at udarbejde et årsregnskab, og regnskabet giver ikke et retvisende billede af selskabets aktivitet og finansielle stilling. Og læg dertil, at skat og AM-bidrag ikke er afregnet til tiden, og at årsrapporten heller ikke nåede deadline.

Revisoren nævner en aftale med jeres største kreditor, som fordrer stram styring af økonomien – men styringen har hidtil sejlet …

”Det er selvfølgelig ting, jeg som direktør og ejer helst ville være foruden. Men mere sort er det heller ikke. Det er hændt, at bilag er blevet væk – sådan sker det let i virksomheder med kreative mennesker – men vi arbejder på at få strammet op: Tidligere havde vi en bogholder inde et par gange om måneden, nu har vi en fuldtids-controller, og alle vores bilag bliver scannet,” siger Sean Fitzgerald  Coard, der ejer Goodwill.

Det er ifølge Sean Coard stadig skyggerne fra et mareridts-år, 2010, som kan ses i seneste regnskab.

”Vi blev ramt af ikke færre end fem kunde-konkurser over kort tid. Vi havde lagt ud for dem, og vores egne omkostninger var for høje. Det betød underskud og farvel til alle medarbejdere. Lad dog skidtet gå konkurs, sagde folk til mig, men når jeg skylder nogen penge, så vil jeg kæmpe mig tilbage. Og vi har haft overskud i både 2011 og 2012 – ganske vist med negativ egenkapital,” siger Sean Fitzgerald  Coard.

Bruttofortjenesten i Goodwill var i 2012 på en lille million – mod 1,25 mio. kr. året før – og overskuddet på godt 70.000 kr. – mod 134.000 året før. 

Sean Fitzgerald  Coard hæfter sig også ved væksten i antallet af medarbejdere og virksomheder. Således er der ud over Goodwill og Danske Fagmesser også tale om Goodwill Media, der producerer tv, og Junior, der varetager rettigheder over Meet’n’Greet tegneseriefigurer – samt flere ejer- og medejerskaber på trapperne.

”Vi er nu oppe på i alt 14 fuldtidsmedarbejdere samt 9 tilknyttede medarbejdere. Og vi har lært meget af krisen. Jeg er opmærksom på, at der stadig er lamper, der blinker, men der er intet unormalt, og det er immervæk under kontrol,” siger Sean Fitzgerald  Coard, der tilføjer, at både 2013 og 2014 tegner positivt “med mange indgåede kundeaftaler”.