Lille bureau vandt alle Stryhns tre mærker

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stryhns, Graasten og Langelænder lå tidligere på to store bureauer. Nu samles alle tre mærker på et lille bureau.

Det blev Anew, der løb med budgetterne i den bureaukonkurrence, som Stryhns efter sommerferien har gennemført på alle sine tre mærker: Stryhns, Graasten Salater og Langelænder.

Det bekræfter marketingdirektør Jesper Siber.

”Ja, det er rigtigt at vi nu har valgt nyt bureau, og valget er faldet på Anew. Vi har været igennem en konkurrence blandt tre bureauer, og Anew har løst den konkrete opgave bedst. Vi glæder os til at starte op på det nye samarbejde, som gælder alle vores mærker; Stryhn’s, Langelænder og Graasten,” siger Jesper Siber og fortsætter:

“Anew arbejder i dag med en del andre fødevarekunder, og har fokus på at bringe storytelling og æstetik ind i FMCG. Derudover er vi enige om, at holde tingene enkle, dels strategiske og dels i de kreative eksekveringer, og alt hvad vi foretager os er bygget på stærke markedsindsigter. Samtidigt skal løsningerne leve aktivt i butikkerne og dermed tæt på sandhedens øjeblik.”

Hvad samarbejdet konkret skal udmønte sig i på mærkerne ønsker han ikke på nuværende tidspunkt at udtale sig om.

Det er ikke tilfældigt, at valget er faldet på et lille bureau. Stryhns havde før mærkerne Stryhns og Graasten hos Co+ og Langelænder hos Brandhouse. Man havde således placeret mærkerne hos store bureauer. Men i det nye bureauvalg er man bevidst gået efter at blive en større spiller på et mindre bureau frem for en lille spiller på et stort bureau.

Langelænder-budgettet hos Brandhouse knytter der sig en særlig historie til, idet man havde brugt den tidligere DDB-direktør, Poul Mikkelsen som strategisk partner, og da han flyttede ud til Brandhouse, fulgte man med.

Nu er Poul Mikkelsen stoppet hos Brandhouse, men der er ikke umiddelbart udsigt til, at han skal spille en rolle fremover.

“Poul Mikkelsen har hjulpet os med forskellige strategiske opgaver, men der er ikke faste planer om dette for fremtiden,” siger Jesper Siber.

Anew er et godt tre år gammelt bureau stiftet af tre unge bl.a. med en fortid hos Saatchi & Saatchi. Lige før sommerferien gik man sammen med en erfaren kreativ i skikkelse af Jakob Blom. Han udfylder nu rollen som kreativ direktør på Anew.