Lille dansk bureau blander sig i stor amerikansk colakrig

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tal er taknemmelige og flyver rundt i den digitale verden. F.eks. har Coca-Cola mere end fem gange så mange likes som Pepsi. Men er det godt?

Konkurrencen mellem Coca-Cola og Pepsi er en næsten sagnomspunden markedskrig, og det har det lille danske bureau, Crisp Social, brugt til at opbygge en analyse og infographics, der er blevet distribueret i USA (se den her).

Pepsis digitale chef har været så glad for den, at han har delt den, men det er nu ikke fordi, Crisp Social som sådan søger at kåre den ene eller anden som vinderen, selvom infografikken er bygget op som præsentationen af to boksere.

” Tal siger ikke nødvendigvis i sig selv, i hvilket omfang man gør det godt eller dårligt. Vores ambition har været at nuancere tallene, og forhåbentlig dermed kvalificere debatten,” siger Benjamin Borch Hansen, der er stolt over, at verdens største blog inden for social media, Mashable, har bragt grafikken videre.

Udgangspunktet er, at Coke klart fører over Pepsi, hvis man kigger på Likes. Coca-Cola har rundet 50 mio. Likes, mens Pepsi ligger lige under 10 mio.

Men Crisp Social evaluerer så på engagement, og her tegner der sig et andet billede. Pepsis fans involverer sig meget mere end Cokes. Pepsis fans er mere aktive – de besøger hyppigere og længere – og de kommenterer mere.

“Ud fra en traditionel mediabureauopfattelse, så får Coke meget større eksponering end Pepsi. Hvis man i stedet fokuserer på den dialog, man får ud af de sociale medier, så får Pepsi mere handling ud af deres fans. Hvad man helst vil have må så bero på den strategi, som man har lagt for sin aktivitet på de sociale medier,” siger Benjamin Borch Hansen.

Crisp Social var tidligere et egentligt social media bureau, men en del af aktiviteterne er gået konkurs, mens navnet nu står for en social media analysevirksomhed.