Lille Odense-bureau bag kampagne til 60 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Svenskerne vil have flere danskere til at krydse Øresund, og derfor har Visit Sweden afsat et betydeligt beløb – bl.a. med DSB som partner. Bag kampagnen står Odense-bureauet Red Ink.

Selvom 60 mio. kr. er svenske og over tre år, så er det en kampagne af betydelig størrelse, når bureauet bag består af blot 5 mennesker.

Det er turistorganisationen Visit Sweden, som vil have flere danskere til at krydse Øresund og besøge den sydlige del af Sverige noget mere. Organisationen har derfor øget andelen af sit samlede budget på 170 mio. kr. til denne anvendelse. Organisationen har fået Stena Line, Scandlines, Øresundsbron og DSB First (den del af DSB, der driver den regionale trafik på begge sider af sundet) med på opgaven og samlet er det blevet til et budget på 60 mio. svenske kroner over tre år. I danske svarer det til 13-14 mio. kr. på årsbasis.

Kampagnen rummer et bredt sæt af marketing-aktivteter og er tilrettelagt af Visit Sweden i samarbejde med organisationens danske bureau – det Odense-baserede Red Ink.

Bureauet er tre år gammelt og bygger på folk og kunder fra det nu lukkede Grey Odense. Der er tre ejere og bruttoavance blev på ca. 3,4 mio. kr. i regnskabsåret frem til 30. september. Overskuddet var på et par hundrede tusind.

“Vi er kun folk, der kender hinanden fra Grey Odense, og de fleste af kunderne kender vi også fra dengang”, fortæller adm. dir. Kim Gørlitz. Han ejer bureauet sammen med Lene Frejlev og Pernille Høyer.

Kampagnen fra Visit Sweden fylder selvsagt godt – uden at han dog vil karakterisere den som den klart største kunde. DSB First, der også er med bag kampagnen, har desuden hyret bureauet til at producere pendler-magasinet til togene, der kører på begge sider af sundet.