Nyt udbudskoks. Folketinget undskylder

Peter Engholm
25@mail.dk

Undskyld. Således lyder det fra Folketinget, der har annulleret et udbud omkring markeringen af 100-året for grundloven, der gav kvinder stemmeret.

Historierne om offentlige udbud, der ikke ser ud til at tage bureauernes tid og ressourceforbrug seriøst, ligner efterhånden en føljeton. Senest lod Københavns Kommune bureauerne dyste om at komme på en rammeaftale, som aldrig blev brugt.

Nu følger Folketinget i samme triste fodspor på problematisk offentlige udbud ved i 11. time at annullere et igangværende udbud. Men i modsætning til Københavns Kommune lyder der en uforbeholden undskyldning fra Folketinget.

To grundlovskampagner var planlagt næste år, og via prækvalifikation blev der i hvert udbud valgt fem bureauer/konsortier til at komme med et egentligt tilbud. Og tilbuddene blev også udarbejdet og afleveret.

Nu er det ene udbud annulleret – med begrundelsen, at løsningerne lignede hinanden for meget.

Begge udbud tog afsæt i Grundlovsdag 2015, der markerer 100-året for, at alle – også kvinder og tjenestefolk – fik stemmeret.

Folketinget lagde op til en kampagne om demokrati og deltagelse, mens regeringen – nærmere bestemt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold – havde planlagt en kampagne om kvinders valgret og valgbarhed.

4 af de 5 valgte bureauer hos Folketinget havde afleveret deres bud – og nu er det altså blevet annulleret.

”Vi var bekendt med, at regeringen havde et grundlovs-udbud i gang. Og vi havde – inden for udbudslovens rammer – lovet hinanden at koordinere indsatsen. Og da jeg blev orienteret om de løsningsforslag, regeringen havde modtaget, stod det klart, at de på flere områder var stort set identiske med de forslag, vi havde modtaget,” siger Folketingets kommunikationschef, Søren Væver, til Bureaubiz.

Han tilføjer:

”Vi har måttet tage et meget drastisk skridt – at annullere Folketingets udbud. Det ville ikke være forsvarlig forvaltning af offentlige midler, hvis der iværksættes tiltag, som minder så meget om hinanden. Ingen er mere ked af det end mig, og jeg har taget personlig kontakt til alle fire bureauer og givet dem min undskyldning.”

Søren Væver peger på, at der er tale om et EU-udbud, som ikke kan ændres. Det fastlåste element gør det umuligt at justere eller tone kampagnerne i en anden retning, end det oprindeligt skitserede.

Om annulleringen efter at tilbuddene er kommet i hus, siger Søren Væver:

”Jeg vil hellere tage kritikken nu, end når plakaterne hænger oppe i maj-juni, og man på den ene lygtepæl ser et budskab fra regeringen og på den næste ét fra Folketinget, der næsten er identisk.”

Hos DI Videnrådgiverne er vurderingen, at hvert af de deltagende bureauer har brugt 200.000-250.000 kr. på først prækvalifikation og dernæst tilbudsgivning.

Om regeringen og Ligestillingsministerets udbud

Titiel: ”Udvikling af idékoncept, planlægning, markedsføring samt afvikling af fejringen af 100-året for kvinders valgret og valgbarhed”

Budget: 3,5 mio. kr.

Prækvalifikation: 13 bureauer anmodede om prækvalifikation. Af disse blev 3 bureauer og 2 konsortier opfordret til at afgive et tilbud:

  • Kommunikationsbureauet København
  • Lead Agency
  • PrimeTime Kommunikation
  • Konsortiet Think PR og Thinkhouse
  • Konsortiet Urban Goods, Kvindemuseet & Wishbone

Folketingets grundlovs-kampagne fokuserer på demokrati og deltagelse. Den primære målgruppe er unge førstegangsvælgere, sekundært ” den brede, stemmeberettigede befolkning i Danmark.”

Budget: 2,5 mio. kr. Det vindende bureau skulle ikke opbygge fra bunden af, for Folketinget havde allerede – sammen med Advice udviklet et overordnet koncept for kampagnen.

Fem bureauer blev inviteret til finalen og til at komme med deres egentlige tilbud.

  • Bysted
  • Geelmuyden Kiese
  • Advice
  • Content
  • PrimeTime Kommunikation

4 af de 5 bureauer tog imod invationen og afgav tilbud.