M2 Group udvikler sig stærkt

FiG

Selskabet er ikke bare blevet større – indtjeningen er blevet fordoblet og ligger nu på et højt niveau.

Der kan godt være gode penge i filmproduktion. Det viser M2 Group, som bl.a. omfatter M2 Film, med sit regnskab for 2014, der netop er blevet offentliggjort.

Bruttoresultatet steg med 16,4 pct. til 98,3 mio. kr., men endnu vigtigere: Overskuddet (primær drift) blev næsten fordoblet fra 15,3 mio. til 29,1 mio. kr. Det betyder at næsten hele fremgangen i bruttoresultat er endt på bundlinjen.

Grundlæggeren, Mads Munk fremhæver da også, at effektiviseringer har spillet en betydelig rolle i året.

“Vores overskud skyldes primært et øget fokus på effektivitet og nedbringelse af produktionsomkostninger. Vi arbejder målrettet på at sikre, at vi er i stand til at konkurrere med producenter over hele verden, og det kræver internationalisering. I 2014 er det lykkedes for os at få samarbejdet imellem koncernens selskaber til at fungere, hvilket afspejles tydeligt i årsresultatet,” siger Mads Munk.

M2 satser på at rumme al hovedkompentence selv i stedet for at bruge underleverandører, og derfor rummer koncernen flere forskellige selskaber – som f.eks. Duckling og Picture This Studio i Bangkok.

M2 Group har desuden investeret i at oprette M2 Entertainment i London, der skal spille en rolle i udviklingen af nye underholdningskoncepter inden for animation og musik. Det er lykkedes godt.

Selskabet har med tilgang af nye kunder skabt et resultat på 7,4 mio. kr. og dermed bidraget væsentligt til M2 Groups indtjening. London-afdelingen har p.t. 40 medarbejdere og forventes at vokse yderligere.

Mads Munk bruger i dag selv de fleste af sine ressourcer på udviklingen i M2 Entertainment Ltd. Det skyldes, at koncernens øvrige selskaber nu udvikler sig stabilt i kraft af dygtige ledere og medarbejdere:

”Vi har givet en række af vores medarbejdere større ledelsesmæssige udfordringer, og det er en fornøjelse at se, at de lykkes med at mestre ledelsesopgaverne både Danmark og i udlandet. De unge danske ledere har en agil tilgang til internationale opgaver, som gør, at de klarer sig godt, uanset hvor vi sender dem hen i verden,” siger Mads Munk.