Mærsk donation er et brandingmæssigt vovestykke

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men det er også en stor mulighed. Og så er det et eksempel på en ny global tendens, mener bureaudirektør.

“Helt ærligt. Jeg tror Mærsk giver 1 milliard kroner til Folkeskolen, fordi de mener det. Ikke fordi de ser det som hverken kommunikation eller branding.”

Således lyder det fra Espen Meyer Højlund, der er adm. dir. for Advice. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig masser af kommunikation og branding i donationen.

“Den kan ikke undgå at påvirke danskernes opfattelse af A.P. Møller,” siger Espen Meyer Højlund.

Det er A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond med Ane Mærsk McKinney Uggla som formand, der står bag donationen, og Espen Meyer Højlund ser det grundlæggende som et eksempel på en global tendens, der nu er kommet til Danmark.

Men han ser det også som et område, der er langt mere risikabelt end, hvad man tidligere har set fonde støtte. Donationen rummer store muligheder – men også risici, så man kan godt tale om et brandingmæssigt vovestykke.

“Det er helt almindeligt – og har været det igennem masser af år – at se kulturen støttet af erhvervslivet og fonde. Det er grundlæggende ufarligt – selvom det også kan give debat, som man så med operaen,” siger Espen Meyer Højlund og fortsætter:

“Med donationen til Folkeskolen bevæger Mærsk sig ind i et område, der stikker meget dybere i vores alle sammens hverdag og som er politisk meget mere sprængfarligt. Det gør det meget mere risikabelt.”

Espen Meyer Højlund mener, at man er sluppet godt fra den første lancering – der klappes hele vejen rundt bortset fra en fuldstændig forudsigelig kritik fra Enhedslisten. Det er udmøntningen af pengene, der bliver vanskelig og mere farlig.

“De skal ramme en balancegang, hvor de skal sikre, at donationen bliver opfattet som et klart løft – og ikke f.eks. bliver brugt af kommunerne til at spare penge. Samtidig må det ikke blive opfattet således, at Folkeskolens udvikling styres fra Esplanaden – for så vil donationen komme til at give et brandingmæssigt bagslag,” siger Espen Meyer Højlund.

Donationen kommer oven på en flot branding-kampagnen omkring besøget af verdens største containerskib på Langelinie, der blev en ren folkefest med 225.000 gæster. Espen Meyer Højlund ser ikke direkte nogen sammenhæng mellem de to ting.

“Men jeg mener dog, at vi nu oplever et Mærsk, der er langt mere åbent i forhold til det tidligere så lukkede selskab og tør gå ud i noget mere folkeligt og farligt,” siger Espen Meyer Højlund.

Han ser donationen til Folkeskolen som et led i en stor global tendens, hvor fonde tager et langt større og mere direkte samfundsansvar.

“Folkeskolen er et offentlig anliggende, der ikke skal finansieres af fonde eller virksomheder. Men ligeledes kan man sige, at bekæmpelsen af HIV og malaria også burde være et offentligt anliggende. Her er Bill og Melinda Gates Foundation dog en af verdens største bidragydere,” siger Espen Meyer Højlund og fortsætter:

“Jeg tror, det er en kæmpe trend, som vil fortsætte, at fonde tager et meget mere direkte samfundsansvar og betaler tilbage på en anden måde end man hidtil har set, hvor kulturen har fyldt meget.”