Magert år i Danmarks største bureaugruppe

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men resultatet i GroupM er en konsekvens af, at specielt et af gruppens medlemmer havde et ualmindeligt dårligt år i 2011.

GroupM er med sine over 300 medarbejdere Danmarks største bureaugruppe, og når der skal sættes ord på 2011 i gruppens enkelte brands, så vil de lyde meget forskelligt – fra betydelig tilfredshed til noget, der formentlig vil rumme nogen af sprogets mindre pæne gloser.

De mest positive vendinger vil man nok finde hos Mindshare, der havde et rigtig godt år, mens man hos MEC nok helst vil kaste 2011 i glemmebogen hurtigst muligt, for det var en ordentlig skævert, bureauet kom ud med.

Ud over Mindshare og MEC omfatter GroupM også Mediacom, Maxus og Mediabroker, og alle bureauerne er nu samlet i den samme karré mellem Antonigade, Pilestræde, Strøget og Kr. Bernikowsgade.

Selvom der er vandtætte skotter mellem de enkelte bureauer, så får fællesskabet voksende betydning, idet man søger at få synergier ud af den samlede størrelse. Det gælder f.eks. på oplagte områder som IT og finans – men også på search har man puljet ressourcerne, og på den led er GroupM således den bureaugruppe med flest medarbejdere samlet på samme adresse.

Samlet opnåede GroupM en beskeden vækst i omsætning og bruttoavance og et ret markant fald i overskud.

Som nævnt havde Mindshare et forrygende år, men også Maxus opnåede en flot fremgang i bruttoavance.

Det hele blev dog sat til hos MEC, der i 2011 måtte lide den tort at være det eneste mediabureau med fald. Bureauet har så at sige fået alle tæskene i branchen i 2011.

Det hænger sammen med to ting: et markant fald i bruttoavancen – og samtidig en ret betydelig vækst i personaleomkostningerne. Den kombination er usædvanlig i et stort internationalt ejet bureau, hvor man normalt ret hurtigt vil kræve omkostningstilpasninger i takt med at omsætningen falder.

Forklaringen er en række uheldige sammenfald.

“De kundetab, vi oplevede, skete midt i en transformationsperiode, hvor vi var ved at køre en ny ledelse ind. To i denne ledelse lod sig dog friste af andre udfordringer midt i processen og derfor endte vi med et ret langstrakt forløb med at få en ny ledelse på plads. Den slags er selvfølgelig meget ubehageligt, når man samtidig oplever et voldsomt pres på kundefronten fra konkurrenterne,” siger Claus Gilbert Clausen, der er nordisk ansvarlig for MEC. Han fortsætter:

“Hvis man i en sådan situation agerer som normalt med at skære omkostninger til, så risikerer man at flå bureauet fuldstændig fra hinanden. Vi har selvfølgelig længe været klar over situationen men har valgt at søge at holde fast i organisationen for at sikre et fremtidigt fundament. I den årlige imageanalyse fra MyResearch og Bureaubiz opnåede vi da også en 2. plads på kundetilfredshed, og det tror jeg ikke, vi var lykkedes med, hvis vi havde skåret hårdt til.”

Claus Gilbert Clausen peger desuden på, at koncern-mæssige forhold på tværs af grænserne også har haft en betydning for, at tallene ser ud som de gør. Bl.a. fordi de har lagt begrænsninger på besparelsesmulighederne.

MEC får ny adm. dir. i skikkelse af Uffe Henriksen, der kommer fra Aegis. Han har dog været låst af en konkurrenceklausul i syv måneder og tiltræder derfor først d. 1. juli.

Nøgletal for GroupM

 • Omsætning 2329,531 mio. kr. +1,8 pct.
 • Bruttoavance 246,998 mio. kr. +1,5 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 759.994 kr. -6,3 pct.
 • Lønandel 67,4 (63,4)
 • Resultat af primær drift +5,269 mio. kr. -61 pct.
 • Resultat før skat +4,163 mio. kr. -71,8 pct.

Nøgletal for MEC (incl. MEC Access)

 • Omsætning 677,420 mio. kr. -12,8 pct.
 • Bruttoavance 63,202 mio. kr. -16 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 726.460 kr. -16 pct.
 • Lønandel 83,6 (61,6)
 • Resultat af primær drift -15,573 mio. kr. (3,005 mio. året før)
 • Resultat før skat -15,602 mio. kr. (+3,27 mio. året før)