Magnetix havde 66 pct. fremgang på bundlinjen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Dialog og IT går godt i spænd sammen – i hvert fald hvis man skal dømme på regnskabet fra Magnetix.

Et forrygende år og det bedste nogensinde. Således beskriver Magnetix adm. dir. Martin Bochineck 2008 for bureauet.

Selv i sidste kvartal, hvor tiderne generelt strammede til, gik det godt. Desuden er året startet fornuftigt.

“Jeg vil ikke sige, at vi er upåvirkede, men vi er kommet godt fra start. Der er dog ingen tvivl om, at der skal kæmpes hårdere for tingene i år, og derfor vil vi være tilfredse, hvis vi kan fastholde niveauet fra 2008”, siger Martin Bochineck.

Året viser da også markant vækst – specielt på bundlinjen, hvor der nu står 7 mio. kr. på den primære drift.

De små torne i regnskabet er en øget lønandel og en bruttoavance pr. medarbejder, der var status quo – og noget under den million kroner, bureauet var oppe på i 2006.

De tal hænger dog sammen med den markante vækst og det behov for at udvikle organisationen, som den kraftige vækst har skabt.

“Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil være mere effektive. Men det skal ikke ske på bekostning af den kultur, vi også gerne vil skabe, og derfor vil vi ikke arbejde med et for hårdt fokus på optimering af nøgletal”, siger Martin Bochineck.

Han mener, at bureauets succes hænger sammen med fokus på at kombinere dialog og it-kompetencer. Bureauet voksede i 2008 til i gennemsnit 48 medarbejdere, og har nu 24 it-folk ansat.

“Vi er også Microsoft guldpartner”, fortæller Martin Bochineck og fortsætter:

Dialogen starter typisk som en marketing diskussion men bliver lynhurtig digital, fordi det er en meget cost-effektiv kommunikaton. Det fører så til et behov for at få dialog-projekterne til at spille sammen med virksomhedens øvrige it-systemer. Men samtidig bliver virksomhedernes it-ansvarlige involveret”.

Set fra bureauets side er fordelene ved at arbejde med både dialog og it, at det giver større projekter, længere forløb og en fastere kunderelation.

Martin Bochineck nævner som eksempel bureauets arbejde for Fitness.dk.

“Det starter med en diskussion om, hvordan de kan styrke kunde relationerne. I første fase får vi identificeret årsagerne til at kunderne er loyale og hvorfor de ikke er og det fører så til et projekt, der handler om en udvikling af kædens web-platform, således at kunderne får en række muligheder inden for f.eks. booking af hold og deling af erfaringer via forum”, fortæller Martin Bochineck.

Nøgletal for Magnetix

  • Bruttoavance 41,389 mio. kr. + 37 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 862.271 kr. +/- 0 pct.
  • Lønandel 66 (62)
  • Resultat af primær drift 7,051 mio. kr. +66 pct.