Mange bureauer har valgt at stå uden for DRRB

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

”Der er lige så meget fremdrift i DRRB som i Krøniken”, lød det i juni fra en mediabureaudirektør. Han er selv medlem, men hele 32 ud af 87 bureauer i Bureaubiz’ analyse har valgt at stå uden for – bl.a. specialbureauer som dialog og web.

Ud af 87 bureauer i Bureaubiz’ analyse har hele 32 valgt at stå uden for Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB). I alt repræsenterer de en bruttoavance på 960 mio. kr. Der er tale om både små og store bureauer, og gruppen står ikke for en større vækst end bureauerne inden for DRRB. Dog har de 32 bureauer ansat flere i 2007, mens DRRB’s egne statistikker siger, at reklamebureauerne i foreningen har reduceret bemandingen.

Det er bemærkelsesværdig, at fem ud af syv dm-bureauer har valgt at stå uden for. Det samme gælder fire ud af de syv web-bureauer.

DRRB’s adm. dir. Bjørn Karsholt, siger, at der er en dialog i gang med dm-bureauerne om, at få dem med i foreningen, mens der ingen konkrete initiativer er på web-bureauerne.

“Vi tager selvfølgelig jævnligt kontakt til dem. Men her er der en problemstilling omkring sammensætning af kompetencer mellem kommunikation og it i bureauerne. De ser lidt anderledes ud end de traditionelle reklamebureauer, og det er et spørgsmål om, i hvilket omfang vi i foreningen har tilbud, der matcher et helt web-bureau med mindre bureauet har valgt at orientere sig mere helt mod kommunikation”, siger Bjørn Karsholt og konstaterer, at han da gerne ser flere af reklamebureauerne blive medlem.

“I gamle dag var annonceoverenskomsten med til at holde sammen på bureauerne. I dag er det blevet lettere at stå uden for, og der er et antal bureauer, der har valgt at klare sig selv frem for at gå ind i et fællesskab og medvirke til at løse branchens mere langsigtede problemstillinger”, siger Bjørn Karsholt.

Omkring pr-bureauerne konstaterer han, at der ikke foretages initiativer over for de enkelte bureauer.

“Men det er vores håb, at vi yderligere kan styrke samarbejdet med pr-bureauernes brancheforening”, siger Bjørn Karsholt.

Analysen er trykt i en særrapport, der kan købes ved at sende en mail til finn@bureaubiz.dk. Prisen er 500 kr. ex. moms for tre eksemplarer. Ud over en listning af bureauer efter bruttoavance rummer analysen også en opdeling af bureauerne efter lønandel og gennemsnitsløn – baseret på den model, som nuværende Euro RSCG direktør, Steen Holm, udviklede i 90’erne for DRRB. Endelig har Bureaubiz udviklet en ny model, hvor bureauerne rangordnes ud fra deres performance på disse to nøgletal suppleret med deres performance på bruttoavance pr. medarbejder.