Mange revisorforbehold i Bark-regnskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Desuden er der knyttet flere supplerende oplysninger til regnskabet – bl.a. om for sen indbetaling af moms og skat samt brug på bogføringsloven.

Bark Copenhagen’s nye revisor har åbnet skuffen med forbehold, da bureauets regnskab for 2009 endelig blev indleveret i sidste halvdel af juli.

Fire forbehold og tre supplerende oplysninger blev det til, mens der også er forbehold og supplerende oplysninger i regnskabet for de øvrige danske Bark-selskaber.

Regnskabet er indleveret af Horwath Revisorerne der blev valgt d. 31. maj i år – hvilket var den officielle frist for indlevering af regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Horwath erstattede Beierholm, som blev valgt sidste forår. Horwath er således den tredje revisor på tre år.

Der er fire danske Bark-selskaber og de har alle fået en supplerende bemærkning om, at selskabet har brug for at rejse kapital.

Sådan lød det også sidste år, men tonen er skærpet i år, hvor revisor omtaler, at “selskabet er presset væsentligt likviditetsmæssigt”.

Men derudover fik regnskabet for Bark Copenhagen, der i 2009 udgjorde den helt dominerende aktivitet i Bark Group Inc., fire forbehold.

Revisor har ikke kunnet finde tilstrækkelig og egnet dokumentation for igangværende arbejder på 757.000 kr. og tager derfor forbehold for hele posten.

Bark oplyser selv i beretningen, at man i 2009 har indført et nyt timeregistrerings-system.

Revisor har ikke kunnet finde egnet og tilstrækkelig dokumentation for skyldig selskabsskat på 100.000 kr. og tager derfor forbehold for posten som helhed.

Revisor tager forbehold for værdiansættelsen på tilgodehavender hos tilknyttede selskaber på 7,7 mio. kr., fordi ledelsen ikke har nedskrevet på dem.

Det samme forbehold står i flere af de andre selskaber. I det danske moderselskab, Bark Corporation, gælder tilgodehavendet over 17 mio. kr. Desuden er der også flere steder forbehold over for værdien af kapitalandele i tilknyttede selskaber.

En sag har medført tab for Bark Copenhagen på 542.000 kr., men udgiften er indregnet i Bark Corporation.

Derudover er der supplerende oplysninger om, at Bark Copenhagen ikke har afregnet moms og A-skat rettidigt og at selskabet ikke har overholdt bogføringsloven.

Økonomisk set blev 2009 et magert år lige som mange andre bureauer.

Bark har tidligere på OTC Bulletin Board i USA oplyst, at Bark Copenhagen nu tjener penge, og det er da også lige lykkedes at opnå et overskud på Resultat før Skat.

Men det er et resultat af, at der sammen med de finansielle poster er optaget en post, “Andre driftsindtægter”, på en rund million. Der er dog ikke redegjort nærmere for denne post.

Bestyrelsesformand, Bent Helvang har ikke ønsket at kommentere regnskaberne.

Nøgletal for Bark Copenhagen

  • Bruttoresultat 10,175 mio. kr., -23,7 pct.
  • Resultat af primær drift -0,797 mio. kr.. -20,5 pct.
  • Resultat før skat +0,069kr. (-0,794 mio. i 2008)