Manglende investeringer kostede dyrt hos Sepia

Peter Engholm
25@mail.dk

Bureauet blev halveret og måtte notere et meget stort underskud for 2009. Dels på grund af kundetab og dels på grund af investeringer i nye kompetencer.

Dialogbureauet Sepia var i 2009 gennem en ledelsesmæssig turbulens, da medstifter og adm. dir. Jan Olsen forlod sine to partnere gennem 20 år, Per Djervig-Chamby og Lars Bo Appel.

Nu er regnskabet for 2009 kommet, og skal man fortolke på tallene, så giver de måske en indikation på nogle af de problemer, der gemte sig bag skilsmissen.

For regnskabet er meget dårligt. Bruttoavancen er halveret, og der er forsvundet næsten 7 mio. kr. fra bundlinjen, der således endte med et voldsomt minus.

Per Djervig-Chamby udtrykker det selv således:

“Vi har forsømt at investere i en række kompetencer, som har været helt nødvendige for at drive et dialog-bureau. Jeg tænker her på f.eks. back-end systemer, automatiserings-løsninger og datavask-kompetencer. Vi har ikke været stærke og skarpe nok på forretningsorienterede kompetencer, og når så krisen pludselig kommer væltende med en uhørt kraft, så slår det meget hårdt hos os,” siger Per Djervig-Chamby og tilføjer, at man som konsekvens heraf foretog væsentlige ændringer ledelsesmæssigt og i forhold til omkostningsstrukturen.

Helt konkret mistede Sepia tre betydende kunder, mens en række andre skar ned.

Samtidig er underskuddet blevet noget større, end det behøvede, fordi man har valgt at sætte gang i de manglende investeringer trods de dårlige tider. Men netop derfor er Per Djervig-Chamby fortrøstningsfuld over for fremtiden.

“Eftersom en del af underskuddet tilskrives investeringer i nye kompetencer og services, tegner fremtiden positiv. Sepia har i 1. kvartal af 2010 igen genereret et positivt driftsresultat og har i 2010 desuden foretaget tiltag til sikring af den fornødne likviditet,” siger Per Djervig Chamby.

Nøgletal for Sepia

  • Bruttoavance 9,904 mio. kr. -53,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 619.000 kr. -35,6 pct.
  • Lønandel 115 (72)
  • Resultat af primær drift -6,5 mio. kr. (+0,3 mio. i 2008)