Manglende overblik over produkt-data koster omsætning i e-handel

FiG

Kundernes adgang til produktinformationer har stor betydning – men er også en svær øvelse. To danske software-virksomheder vil samaarbejde om at hjælpe SMV’er.

Produktinformationer er en vigtig parameter for e-handel blandt BtB virksomheder. Det fortæller bl.a. en analyse fra november fra Forrester.

Men det kan være svært at holde styr på informationer, produktbilleder og teknisk dokumentation for specielt mindre og mellemstore virksomheder. Og jo mere komplekse produkterne er, des sværere bliver det.

Det vil to danske software-virksomheder nu gøre noget ved. Dynamicweb og skyPIM har netop annonceret et samarbejde, hvor målet er at kombinere stringent informationsstyring med e-commerce, så flere virksomheder – specielt små og mellemstore virksomheder – får mulighed for at høste fordelene ved e-handel.

”Vi møder desværre ofte virksomheder, som ønsker at kaste sig ud i onlinehandel, men ikke har tilstrækkelig styr på produktinformationen. Det er ressourcetungt at få styr på alle data, men det er nødvendigt, hvis man skal give sine kunder en bare nogenlunde acceptabel oplevelse på nettet,” siger Christian Beer, der er adm. direktør i Dynamicweb Software. Han fortsætter:

”Udfordringerne begynder eksempelvis, så snart man skal til at servere information om samme vare på flere sprog. Hvis der ydermere er behov for et produkthieraki, hvor ét valg har betydning for de efterfølgende valgmuligheder, bliver det for alvor komplekst at præsentere den rigtige information. Fejler man her, er der stor risiko for at miste ordren til en konkurrent. Derfor bliver det i højere og højere grad et konkurrenceparameter at have styr på sine produktinformationer.”

Dynamicweb leverer software og e-handelsløsninger til hele verden, mens skyPIM er en af de nye leverandører på markedet, som leverer Product Information Management (PIM)-systemer til en overkommelig økonomi.