Manipulation boykottede offentlige udbud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

På grund af udbudsbetingelserne valgte bureauet at sige fra over for mange udbud. Det gav et mere magert 2010. Der var mere tur i den for Cox, Euro RSCG og Integral.

Som Bureaubiz har kunnet fortælle i en række situationer, så har det offentlige excelleret i en række gyselige udbud.

De historier spiller en rolle for Manipulation, og er en del af forklaringen på, at bureauet kom gennem 2010 med en mere moderat udvikling.

“Vi har i tidligere år haft en betydelig omsætning på offentlige kunder, men som udbudsbetingelserne udviklede sig, lagde vi i 2010 en ny strategi for, hvornår og hvordan vi deltager i pitches. Det betød, at vi fravalgte at byde ind på en lang række offentlige udbud – så opgaven for os bestod i at erstatte det offentlige arbejde med opgaver med andre ting,” siger adm. dir. Carsten Bjerregaard og fortsætter:

“Vi er tilfredse med, hvordan det er lykkedes. Samtidig skal det nævnes, at vi er flyttet, og vi har valgt at tage hele afskrivningen med det samme. Så alt i alt er vi tilfredse med 2010 resultatet.”

Carsten Bjerregaard vurderer, at flere offentlige opgaver i fremtiden stemmer overens med den nye strategi og anser det derfor for sandsynligt, at Manipulation fremover vil byde på flere opgaver, end det er sket det seneste år.

Advice, som fornylig også kom med regnskab, var ikke helt så markant i sin udmelding, men var dog inde på samme problemstilling, da adm. dir. Espen Højlund konstaterede, at bureauet nu har et stærkere privat ben bl.a. fordi private virksomheder ikke har helt så tidskrævende udbudsregler.

For tre andre bureauer bød 2010 på bedre tal. Integral er efter et par mere magre år igen gået frem og har vendt et lille underskud til et overskud.

Euro RSCG holder et ret stabilt aktivitetsniveau, men havde dog et lille underskud i 2009. Nu står der også plus på bundlinjen her.

Endelig er der norsk-ejede Cox Copenhagen – det tidligere Resenbro & Partners – der arbejder tæt sammen med pr-bureauet Effector. Her blev året godt med flot fremgang i bruttoavance og endnu flottere fremgang på bundlinjen.

Nøgletal for Manipulation

 • Bruttoavance 16,605 mio. kr. -2,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 873.947 kr. -17,5 pct.
 • Lønandel 58,1 (48,9)
 • Resultat af primær drift +0,851 mio. kr. -75,4 pct.

Nøgletal for Integral

 • Bruttoavance 7,276 mio. kr. +18,7 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 909.500 kr. +63,2 pct.
 • Lønandel 57,1 (87,2)
 • Resultat af primær drift +1,05 mio. kr. (-0,09 mio. i 2009)

Nøgletal for Euro RSCG

 • Bruttoavance 11,7 mio. kr. +6,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 835.714 kr. +29,2 pct.
 • Lønandel 63,5 (73,4)
 • Resultat af primær drift +1,163 mio. kr. (-0,113 mio. i 2009)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Cox Copenhagen

 • Bruttoavance 9,199 mio. kr. +14,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,15 mio. kr. +14,6 pct.
 • Lønandel 57,3 (66,3)
 • Resultat af primær drift +2,454 mio. kr. +113,4 pct.