Manipulations lønninger steg markant

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men bruttoavancen og bundlinjen steg tilsvarende, så det blev en win-win situation.

Lønfest kan man vel godt kalde det, når gennemsnitslønnen i et bureau i 2007 steg med 50 pct. På den anden side kunne ejerne af Manipulation glæde sig over, at der også blev mere til dem, for bruttoavance steg med mindst det samme. Så alle nøgletallene blev forbedret og på bundlinjen lød fremgangen på næsten en fordobling.

Så det ligner en rigtig winwin situation.

Adm. dr. Claus Peter Friis Sørensen forklarer udviklingen således:

“En lille del af forklaringen på lønudgifterne skyldes nogle deltids-ansatte, som ikke indgår i opgørelsen over antallet af ansatte. Men den største del skyldes, at bureauet er drejet over mod at indgå tidligere i processen, og vi har derfor i årets løb ansat nogle tungere folk, som selvsagt er dyrere”.

Nøgletal for Manipulation

  • Bruttoavance 12,558 mio. kr. (+52,5 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 837.200 kr. (+52 pct.)
  • Lønandel 50 (60)
  • Resultat af primær drift 2,779 mio. kr. (+98,1 pct.)