Mannov har pyntet sig med lånte fjer i pr-pris

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

PR-bureauet gjorde en stor indsats med Hopenhagen. Men at modtage en PR-pris for en kampagne, der er født hos IAA, er måske flot nok.

Hopenhagen-kampagnen, der skulle lægge et folkeligt pres på politikerne ved COP15, blev til på initiativ fra IAA (International Advertising Asscociation) i New York sammen med FN. IAA var opmærksom på at få værterne, København og Danmark, integreret i kampagnen – en opgave, som IAAs danske afdeling tog sig af.

Hvorfor fortælle dette? Fordi man kan komme i tvivl om, hvem der stod bag kampagnen og skabte den, hvis man udelukkende søger sine informationer via Mannov.

PR-bureauet modtog i forrige uge to PR-priser, Sabre Awards, for bedste non-profit kampagne og bedste website for Hopenhagen. Det skete som repræsentant for Ogilvy – og ikke for den lange række af initiativtagere og samarbejdspartnere i en kampagne, der netop har fået sin Open-Source fremhævet.

Mannov udsendte 1. juni en pressemeddelelse, der bl.a. fortæller “Hopenhagen-kampagnen repræsenteret ved Mannov i København har netop vundet to europæiske PR-priser”.

I en artikel fra Huset Markedsføring omtales prisen, og at statsministeren indledte COP15 med at citere kampagnens payoff.

“På det tidspunkt har jeg allerede klar over, at vi havde gjort et eller andet rigtigt, fortæller direktør Lotte Hansen fra Mannov, som var ansvarlig for den danske del af Hopenhagen-kampagnen.”

Og endelig skrev samme Lotte Hansen i onsdags en artikel, “11 ting du kan lære af Hopenhagen”, på K-forum “Kommunikationsvirksomheden Mannov stod bag kampagnen”.

Så skulle æren være placeret, men lad os lige spole lidt tilbage:

“Hele ideen med Hopenhagen blev født af IAA i New York, der sammen med FN ville skabe en folkelig bevægelse, som skulle få politikerne til at handle ved COP15. IAA kunne udnytte sit netværk og sine gode muligheder inden for pro bono-arbejde, og IAAs executive director, Michael Lee, var frontløberen. Ogilvy i New York blev spurgt, om de ville lede udviklingen af den kreative kampagne,” siger Donald Nekman, associeret til IAAs bestyrelse.

IAAs danske afdeling tog sig af opgaven med at forankre kampagnen lokalt.

“Københavns Kommune, Udenrigsministeriet, Klimaministeriet, Wonderful Copenhagen – alle blev involveret og gav deres accept til kampagnen. Og det var vel at mærke en proces, der fandt sted, før det blev open source,” siger Donald Nekman.

Med open source fik kampagnen mange fædre, og dermed giver det ikke et helt korrekt billede at plukke én aktør ud og give en pris for indsatsen.

“Med uddelingen af Sabre Awards er det på sin plads at stille sig selv spørgsmålet: Belønner vi den rigtige? Mange har ydet en stor, frivillig indsats i forbindelse med Hopenhagen. Det er, hvad pro bono går ud på. Ingen tvivl om, at Mannov har arbejdet hårdt for Hopenhagen, men kampagnen er bredere end bare et enkelt kreativt bureau og et PR-bureau. Og Mannov kom med, efter at det blev open source – altså da kampagnen blev bredt ud,” siger Donald Nekman.

Lige så nøgtern og diplomatisk er stilen ikke på K-forum, hvor Mannov af flere kommentatorer bliver beskyldt for at pynte sig med lånte fjer.

Og direktør Lotte Hansen, der i denne og næste uge er New York for at udvikle Hopenhagen til COP16 og -17, er tilsyneladende med på, at rulleteksterne til kampagnen er løbet lige lovlig hurtigt.

“Vi er kede af, hvis det så ud som om vi fandt på det hele, vi forsøgte rent faktisk at understrege netværksdelen. Så lad os straks præcisere, at Hopenhagen er en kampagne, der blev til en succes, fordi der var rigtig mange, der ydede en kæmpe indsats, for at det skulle lykkes.”

Hun tilføjer, at der i kampagnearbejdet ikke er skelnet mellem Mannov og Ogilvy, der er Mannovs internationale netværk, idet parterne arbejdede side om side i mere end et halvt år op til kampagnen, og “Mannov stod særligt bag PR-delen af kampagnen, og Sabre Awarden er en PR-pris, som vi modtog på vegne af netværket”.

Siden har Lotte Hansen gentaget sin beklagelse vedrørende indledningen på artiklen i K-forum og samtidig undskyldt bureauets pressemeddelelse, der i første omgang ikke indeholdt to ellers planlagte faktabokse – nemlig disse to:

“Om Hopenhagen

Hopenhagen er en non profitkampagne iværksat af International Advertising Association (IAA) med støtte fra FN (…)”

“Samarbejdspartnerne
Hopenhagen var en open source-kampagne og havde af den grund mange stærke samarbejdspartnere. Blandt andre ( …)”

Mannovs artikel på K-forum – og de mange kommentarer – kan ses her.

Markedsførings artikel om Mannov og Sabre Awards kan ses her.

Pressemeddelelse – nu med faktabokse – fra Mannov kan ses her.