Mannov strammede ballerne – men ikke på medarbejderne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mange små besparelser – men ikke på medarbejdertallet – medvirkede til vækst i overskud på over 6000 pct. Et andet PR-bureau, Communique+, kom ikke lige så godt ud af 2010.

PR-bureauet Mannov har vendt hver en fem-øre i 2010 og skåret alle unødvendige udgifter fra.

Men det er ikke det samme som at skære alt det sjove fra.

“Vi har f.eks. stadig en kaffemaskine og en god frokostordning. Men for at tage et eksempel, så har vi fået vores indkøbte cykler til at fungere og sparet på taxaregninger,” siger direktør, Reinholdt Schultz og fortsætter:

“Det har været en interessant øvelse at gå alle vores udgifter igennem og tage stilling til, hvad der var nødvendigt og ikke var. Vores økonomifolk har gjort et stort arbejde i at identificere posterne og få besparelserne implementeret. På den måde er det faktisk lykkedes at spare halvanden million kroner.”

Samtidig opnåede bureauet en mindre vækst i bruttoavance, og til sammen betød det, at man både kunne øge medarbejdertallet med en enkelt og forbedre bundlinjen markant.

Faktisk så meget som med 6050 pct. – det høje tal hænger dog sammen med et uhyre beskedent overskud på 60.000 kr. i 2009.

“Indrømmet – det var sløjt, og derfor skulle det forbedres,” siger Reinholdt Schultz.

Selvom Mannov oplevede en fremgang specielt i 2. halvår, så karakteriserer han markedet som fortsat presset.

“Der er samtidig sket en markant ændring i markedet i form af, at kunderne efterspørger væsentlig færre generalister og flere specialister. Vi har derfor ændret organisationen, så alle byder ind på områder, de kan bidrage til, og hvor de forpligtiger sig til at udvikle sig. Det har givet gode resultater – specielt inden for finans, teknologi og sundhed,” siger Reinholdt Schultz.

Et andet PR-bureau, Communique+, kan også prale med fremgang på bundlinjen. Men så hører sammenligningen med Mannov også op, for bureauet oplevede faldende bruttoavance, færre medarbejdere – og fremgangen på bundlinjen har ikke fjernet minusset foran resultatet.

Et presset marked er årsagen til udviklingen, og Communique+’s ejere har ud over at gennemføre en tilpasning af omkostninger også tilført kapital, så bureauet er rustet til fremtiden.

Nøgletal for Mannov

  • Bruttoavance 31,338 mio. kr. +5,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 783.450 kr. +3,2 pct.
  • Lønandel 67,5 (73)
  • Resultat af primær drift +3,752 mio. kr. +6050,8 pct.

Nøgletal for Communique+

  • Bruttoavance 6,3 mio. kr. -22,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 630.000 kr. +1,1 pct.
  • Lønandel 81,5 (96,9)
  • Resultat af primær drift -0,5 mio. kr. +74,1 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz