Mantra: Faldende omsætning – men bedre nøgletal

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet satser på udviklingsopgaver frem for produktion. På den baggrund gik bruttoavancen og overskuddet hver sin vej i seneste regnskabsår. Og heldigvis var det overskuddet, der gik op.

Mantra oplevede en bruttoavance, der faldt med 4,1 pct. i det seneste regnskabsår, som sluttede 30. juni.

Det er dog næppe noget, der vækker bekymring – faktisk tværtimod – fordi alle andre nøgletal har udviklet sig positivt – som f.eks. resultatet af primær drift, der steg med 11 pct..

Den udvikling indebærer, at Mantra opnåede en imponerende fremgang i overskudsgrad på 31,8 – en fremgang på 4,4 procentpoint i forhold til forrige regnskabsår.

Preben Christensen fra Mantra fortæller, at der er tale om en helt bevidst udvikling.

“Vi har i dag færre og færre produktionsopgaver – 70 pct. af vores omsætning er bruttoavance – og i stedet har vi flere udviklingsopgaver. Faldet i produktionsopgaver er årsagen til den faldende bruttoavance, mens væksten i udviklingsopgaver er årsagen til de gode nøgletal”, siger Preben Christensen og nævner et eksempel. Bureauet arbejder for Netto og kunne man overtage produktionen af kædens aviser ville man kunne opnå en stigende bruttoavance – til gengæld ville bruttoavancen pr. medarbejder falde.

At få kunderne til at betale for udvikling er ellers et løbende diskussionsemne i bureaubranchen, men hos Mantra har man ikke oplevet det som et problem. Her ligner man da også mere et bureau som Propaganda med mange partnere og senior-folk.

“Vores oplevelse er, at man sagtens kan få kunderne til at betale for udviklingsopgaver”, siger Preben Christensen.

Bureauet har også valgt at koncentrere sig om en kerneydelse, der indebærer udvikling samt styring og koordinering. Er der brug for andre specialister inden for f.eks. online og pr, så har man eksperter som samarbejdspartnere, der bliver trukket ind på opgaverne.

Nøgletal for Mantra

  • Bruttoavance 13,932 mio. kr. -4,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarb. 1,161 mio. kr. +4 pct.
  • Lønandel 50 (54)
  • Resultat af primær drift 4,427 mio. kr. +11 pct.