Mantra strammede ballerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Lidt mindre aktivitet men en sundere økonomi og en organisation, der er tunet til fremtiden er historien bag bureauets regnskab.

Kigger man på toppen, så måtte Mantra notere en faldende aktivitet i seneste regnskabsår.

Men det er en noget anden historie, der står, når man kigger på udviklingen i nøgletal som lønandel og overskud. De er nemlig væsentlig forbedret – først og fremmest fordi lønomkostningerne er reduceret betydeligt. Dels gennem lidt færre medarbejdere og dels gennem en lavere gennemsnitsløn.

Så kan man sige, at Mantra har strammet ballerne?

“Det kan man godt. Vi synes, vi er sluppet rimeligt gennem krisen og at vi nu står med en styrket virksomhed – ikke kun økonomisk men også organisatorisk,” siger adm. dr. Hans Henrik Goth og fortsætter:

“Når vi kan være lidt færre, hænger det sammen med, at vi først og fremmest har skåret på klassisk produktion. Vores vision for fremtiden er, at vi er en mindre gruppe, der kan løfte en strategisk og konceptuel udvikling og så samarbejde med hvem der er mest relevant, når det gælder produktion.”

Han understreger samtidig, at der er sket en kompetencemæssig ændring, således at digitale kompetencer nu er en integreret del af gruppen. Visionen for bureauet er at arbejde helt overordnet med strategi og koncepter uafhængigt af det mere klassiske tankesæt for et reklamebureau.

Mantra har også satset meget på samarbejde med offentlige kunder, og det fungerer udmærket.

“Der er ganske rigtigt nogle problemstillinger omkring offentlige kunders måde at vælge samarbejdspartnere. Men når først projekterne kører, så fungerer samarbejdet udmærket, og der er tale om en type opgaver, der er udfordrende og spændende. Det er holdningsarbejde, og det involverer os i et bredere sæt af aktiviteter,” siger Hans Henrik Goth.

Nøgletal for Mantra

  • Bruttoavance 10,005 mio. kr. -20,2 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,0005 mio. kr. +7,9 pct.
  • Lønandel 59,8 (70,2)
  • Resultat af primær drift +2,01 mio. kr. +111,8 pct.