Mantra vil mere med færre folk

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har søgt at genopfinde sig selv. “Mantra goes Cloud” kalder man det selv og helt konkret har man valgt at blive mindre.

Nogen vil kalde det et netværksbureau. Mantra taler selv om at ‘gå op i skyen’.

“Det hænger sammen med, at Skyen er et godt billede på det, som vi vil være fremadrettet. Der er en grundomkostning ved at være i Skyen og så betaler man for de ydelser man henter ned derfra,” siger adm. dir. Hans Henrik Goth.

Som sagt så gjort – bureauet er i dag et helt andet end for blot et år siden.

‘Mantra goes cloud’ er et resultat af, at bureauet forrige sommer startede en strategisk diskussion – bl.a. sammen med kunderne – om hvad man vil være fremadrettet.

“Vi valgte at fejre vores 10 års jubilæum på den måde, fordi vi havde en oplevelse af, at det var på tide at overveje at redefinere os selv,” siger Hans Henrik Goth.

Diskussionerne nærede en erkendelse af, at efterspørgslen på kompetencer udvikler sig i forskellige retninger uden at aktiviteten og dermed organisationen udvikler sig på samme måde.

“Tager man f.eks. sociale medier, så vil man opleve, at hver enkelt kundes behov kan være så forskelligt, at det kan være svært at løse alle problemstillingerne inden for den samme organisation,” siger Hans Henrik Goth og fortsætter:

“Men samtidig er der en tendens til i en normal bureauorganisation at bruge sit eget system. Det er naturligt, og derfor udfordrer kundernes efterspørgsel vores organisation. De går ikke op i, hvor kompetencerne er. De har brug for nogen, der sætter sig ind i deres forretning og så kan hente kompetencerne der, hvor man kan finde de bedste.”

Det konkrete bag disse ord er, at Mantra er gået fra en halv snes medarbejdere til nu fem – hvoraf tre er partnere. Samtidig har man indgået et samarbejde med mediabureauet Carat og den grafiske virksomhed Kailow. Disse alliancer vil så blive suppleret med en række forskellige andre kompetencer alt efter behov.

Allerede nu har man f.eks. samarbejde på projekter med KathArt Interactive, der i den seneste bureaurapport fra Bureaubiz blev kåret som Danmarks mest veldrevne bureau. Desuden bor man sammen med Subsero.

“Selvom vi er færre folk, så vil vi stadig kunne håndtere kunder af samme størrelse som hidtil. Vi vil også gerne kunne deltage i konkurrencer om store kunder. Her spiller alliancerne med Carat og Kailow en rolle i forhold til, at vi har det fornødne apparat at trække på, når det er nødvendigt,” siger Hans Henrik Goth men tilføjer dog, at den nye struktur vil gøre bureauet mere kritisk over for deltagelse i bureaukonkurrencer.

“Vi har jo dybest set ikke overskuds-kapacitet til at kaste ind i konkurrencer, så vi vil overveje mere nøje, hvilke konkurrencer, vi vil investere i.”

Til gengæld kan han glæde sig over, at ressourcerne til at håndtere kampagner faktisk er blevet øget.

“I de sidste par måneder har vi håndteret 5 store kampagner. Det havde vi ikke kunnet med vores egen organisation, som bureauet var indrettet for et år siden, men nu har vi faktisk adgang til mange flere stærke ressourcer” siger Hans Henrik Goth.

Hele omlægningen af bureauet præger det seneste regnskab, der viser et fald i bruttoavancen og et underskud for første gang i bureauets historie.

“Tallene udtrykker jo meget den ændring i struktur, som vi har gennemført samt de ekstra store omkostninger vi har haft i overgangsfasen, som jo selvfølgeligt har resulteret i den meget lave bruttoavance pr. medarbejder og et utilfredsstillende bundlinjeresultat,” siger Hans Henrik Goth og tilføjer:

“Til gengæld er vi kommet godt i gang med det nye regnskabsår med projekter for nye kunder som VisitSweden, Skat, Fakta Q, Christiansborg og de Kohberg-ejede brands ISIS/Åblomst.”

Nøgletal for Mantra

  • Bruttoavance  6.7 mio. kr. – 18%
  • Bruttoavance pr. medarbejder 533.000 kr. – 46%
  • Lønandel 89.7  ( 76,2 )
  • Årets resultat – 679.000 (+0,062 mio. kr. året før)