Af Pressemeddelelse

Det store fald tilskrives et frivilligt branche-kodeks for fødevarereklamer i børnemedier.

En ny rapport fra Forum for Fødevarereklamer viser, at mængden af reklamer for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i børnemedier nu nærmer sig nul.

Faldet kommer efter indførelsen af et frivilligt kodeks, der var virket i et år. Bag kodekset står bl.a. DRRB, TV2, Danske Dagblades Forening, ansk Magasinpresses Udgiverforening og FDIM.

Kodekset blev til, fordi erhvervet aktivt ønsker at tage et medansvar for at bidrage til en løsning af fedmeproblemet.

Forum for Fødevarereklamer omfatter fødevare- og læskedrikproducenter, dagligvarehandel, elektroniske og trykte medier, reklamebranchen og annoncører.

Udover et fald i antallet af tv-reklamer, er der også sket et fald på internet. Tre ud af fire netmedier svarer i en rundspørge, at de slet ikke har bragt nogen annoncering for fødevarer rettet mod børn det seneste år.

Rapporten fastslår også, at frivillige aftaler virker inden for et reklamemarked, der konstant udvikler sig og finder nye veje.

“Alle skal gøre en indsats, men hvis vi vil ændre børnenes forbrug af nydelsesmidler, madkultur og motionsvaner må bl.a forældrene træde i karakter og gå foran med et godt eksempel. Hvis vi omvendt tror, at den lette løsning er, at nogle andre må gøre noget, svigter vi børnene,” siger Salima Benali, sekretariatsleder for Forum for Fødevarereklamer.

Rapporten viser, at det er af afgørende betydning, at der afsættes ressourcer til at få igangsat forskning om børns adfærd og reklamers påvirkning af børn.

Forum for Fødevarereklamer vil nu gennem europæiske organisationer bringe erfaringerne med kodeks videre til de øvrige EU-lande, da initiativet er unikt i europæisk sammenhæng.

Kommentarer

  1. Det kan måske også forklare det markante fald i negative holdninger over for børnereklamer, vi har observeret i vores årlige reklameanalyse.
    I 2005 angav hele 62% af være enige/fuldstændig enige i, at reklamer over for børn skulle forbydes. Dette er faldet støt siden til blot 46% i dette års undersøgelse.
    Reklameanalysen 2009 kan hentes her: http://www.markedshorisont.dk

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club