Markant fald i gennemsnitslønnen hos Nørgård Mikkelsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet fik mange nye medarbejdere – men de samlede personaleomkostninger faldt en anelse. Regnskabet lægger op til vækst i år.

Adm. dir. Erik Laumand levede op til egne udtalelser til Bureaubiz i efteråret om, at 2008 ikke ville give stor vækst. Den blev på 2,5 pct.

Men samtidig skete der en betydelig udvikling på andre nøgletal – som f.eks. bruttoavancen pr. medarbejder – som får året til at ligne et investeringsår, der skal følges op af pæn vækst i år.

Erik Laumand har da også tilkendegivet, at budgetterne for i år rummer en vækst på 20 pct., fordi man har haft et succesrigt new bizz program, som bl.a. har bragt SuperBest på kundelisten.

Også Inspiration er kommet til i 2008, og bureauet har således fået en del produktion tilbage, hvilket kan være forklaringen på en bemærkelsesværdig udvikling i den gennemsnitlige personaleomkostning.

Det gennemsnitlige antal medarbejdere er nemlig steget fra 65 til 75 samtidig med, at de samlede personaleomkostninger er faldet en anelse. Det medfører en gennemsnitsløn, der er faldet med 15 pct. til 452.440 kr.

Den kraftige vækst i medarbejdertallet sammen med den svage vækst i bruttoavance betyder også, at bruttoavancen pr. medarbejder faldt med 11 pct.

Endelig er tilgodehavender steget fra 15,8 til 22,2 mio. kr. og leverandørgælden er steget fra 2,4 til 7,5 mio. kr.

Der er således mange ting, der tyder på, at året er sluttet med betydelig aktivitet, som vil række ind i 2009. Med mindre selvfølgelig, at krisen pludselig vender op og ned på det hele.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Erik Laumand.

Nøgletal for Nørgård Mikkelsen

  • Bruttoavance 55,91 mio. kr. + 2,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 745.467 kr. -11 pct.
  • Lønandel 61 (64)
  • Resultat af primær drift 4,235 mio. kr. + 13 pct.