Markant fremgang i Århus-bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Stigende aktivitet – men først og fremmest en markant forbedret bundlinje – og optimisme for fremtiden.

Århus-bureauet Simpatico har i flere omgange det seneste år pralet med fremgang i forbindelse med nyansættelser og forfremmelser.

Hvis nogen synes, det blev lidt for meget, så foreligger der nu et regnskab, der underbygger pralerierne. Det seneste regnskabsår løb til 30. juni, og det blev afsluttet med en markant forbedring.

Ikke bare steg aktiviteten – specielt bundlinjen blev forbedret med næsten 50 pct. Og da den var god i forvejen, så er den meget god nu. Overskudsgraden er således oppe på 24,9, og det er højt i branchesammenhæng.

Bureauet har arbejdet med Salling i 20 år men har herudover en række store BtB kunder, og opgør selv årsagen til fremgangen, at de eksisterende kunder er kommet godt gennem krisen og derfor har øget aktiviteten.

Derudover er der kommet nye kunder til – som f.eks. Arla og Vital Petfood Group – og i årsberetningen noteres, at der er potentiale til yderligere vækst.

Nøgletal for Simpatico

  • Bruttoavance 22,4 mio. kr. +22,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,018 mio. kr. +16,8 pct.
  • Lønandel 54,2 (57,5)
  • Resultat af primær drift +5,573 mio. kr. +48,3 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz