Markant fremgang i designbureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Scandinavian Designlab tog et år med meget internt fokus. Det kostede. Men i det nye regnskab viser frugten af indsatsen sig.

I det nyeste regnskab fra Scandinavian Designlab er bruttoavancen næsten den samme som året før – der i øvrigt var et dårligt år med markant fald i aktiviteten.

Der er bare lige den forskel, at regnskabsåret er omlagt. Så i det nye regnskab har man på et halvt år præsteret det samme som hele det foregående år. Og det ses da også på bundlinjen, der er gået fra et betydeligt minus til et solidt plus.

Den faldende aktivitet i 2012 blev bl.a. forklaret med udskudte projekter – men kun udskudte og derfor fastholdt man medarbejdertallet.

Desuden havde man investeret 1 mio. kr. på eksterne konsulenter i et udviklingsprojekt på bureauet, og det belastede selvfølgelig bundlinjen.

“Til gengæld høster vi nu frugterne af indsatsen. Og vi ikke en gang rigtig set dem endnu. 1. halvår gik godt, men her i 2. halvår, der er den første periode af det nye regnskabsår, går det rigtiggodt. Vi har forrygende travlt og har trukket mange free-lancere ind,” siger adm. dir. Anne-Mette Madelung Jensen.

Nøgletal for Scandinavian Designlab
Aktuelle tal er kun for 1. halvår 2013

  • Bruttoavance 4,8 mio. kr. (5,0 mio. kr. i hele 2012)
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,067 mio. kr. +92 pct. (vurderet på helårsbasis)
  • Lønandel 59,9 (111,7)
  • Resultat af primær drift +0,944 mio. kr. (-(1,672 mio. for hele 2012)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz