Markant fremgang i Markant Reklamebureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kolding-bureauet kom godt ud af det seneste regnskabsår, mens rcogm måtte notere et noget mere magert år.

Kolding-bureauet, Markant Reklamebureau, kan glæde sig over at leve op til sit navn i det seneste regnskabsår. Det gav nemlig en markant fremgang.

Med vækst på både kunde- og medarbejdersiden holder man fast i sidste års positive udvikling, og bureauet er vokset til at være blandt de større i Sydjylland.

Bureauet fremhæver selv, at man i perioden har løst flere omfangsrige emballageopgaver og øget kundeporteføljen med et par større b-2-b- og fødevarekunder.

“Vi ser det gode resultat som et udtryk for vores gode og lange kunderelationer, samt at det i høj grad er muligt at kombinere kreativitet og effektivitet,” siger Henrik Schultz-Pedersen, direktør for Markant Reklamebureau.

Hos rcogm, der indgår i den grafiske virksomhed RC Gruppen, blev bundlinjen på regnskabet en negativ udvikling. Men det var en ventet udvikling.

“rcogm har købt halvdelen af Emballagebureauet. Vi opretholder de to bureaunavne, men har lagt funktionerne sammen, så vi kan trække på ressourcer på tværs, og en sådan sammenlægning koster både penge og fokus. Det har derfor været et mere indadvendt år, og vi har reelt holdt de budgetter, vi lagde forud for året,” siger Tomas Due-Pedersen, der er trådt ind som direktør for rcogm.

Han kommer fra Emballagebureauet og erstatter Thomas Borge Christensen, der ejer hele RC Gruppen.

Siden afslutningen på årsregnskabet har der været fremgang, og man har bl.a. lagt en webafdeling med 3 mand ind under bureauet, således, at der nu sidder omkring 18 medarbejdere.

Nøgletal for Markant Reklamebureau

 • Bruttoavance 10,5 mio. kr. +36,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 875.000 kr. +6,8 pct.
 • Lønandel 57,4 (59,8)
 • Resultat af primær drift +2,257 mio. kr. +71,2 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for rcogm

 • Bruttoavance 5,5 mio. kr. -11,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 458.333 kr. -3,9 pct.
 • Lønandel 73,0 (70,9)
 • Resultat af primær drift +0,094 mio. kr. -68,0 pct.

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz