Markant fremgang i Sunrise

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Efter en årrække med en meget stabil udvikling, kom der pludselig fart på Sunrise i 2011. Og overskuddet er fulgt med – i den grad.

I begyndelsen af 2010 forlod Simon Hertz Kunde & Co for at blive ny direktør og partner i Sunrise – og for sammen med adm. dir. Michael Sølling at bringe bureauet ud over rampen.

Det lader til at have været en god konstellation, For efter, at Sunrise i en årrække har været et meget stabilt bureau med en bruttoavance på mellem 20 og 25 mio. kr., så er der pludselig kommet fart på.

2011 blev et år med markant vækst – vel og mærke ikke bare i bruttoavancen. Bundlinjen er vokset endnu mere, og overskudsgraden er blevet fordoblet til solide 16,4. Det er i det hele taget et regnskab med stærke nøgletal.

“Forbedringen i resultatet skyldes de strategiske investeringer, som vi har foretaget de seneste år. Øget klarhed om bureauets strategi, vision og kompetencer har medvirket til en øget kundetilgang. Og samtidig har bureauets eksisterende kunder udbygget deres markedspositioner, vundet markedsandele og i forlængelse hermed udbygget engagementet med bureauet,” siger Michael Sølling.

De gode resultater er opnået selvom gennemsnitslønnen er steget markant med 11,8 pct. til 650.000 kr.

“Det skyldes dog først og fremmest, at vi i 2011 har udbetalt 1 mio. kr. i bonus til medarbejderne som deres andel af det store og flotte arbejde der er udført” siger Michael Sølling

Nøgletal for Sunrise

  • Bruttoavance 33,699 mio. kr. +34,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,053 mio. kr. +13,2 pct.
  • Lønandel 61,8 (62,6)
  • Resultat af primær drift +5,516 mio. kr. +157,6 pct.