Markant fremgang: Robert/Boisen syvdoblede sit overskud

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Der er en verden til forskel på at blive nr. 2 og 1 i konkurrencer. I 2011 lykkedes det for Robert/Boisen i langt højere grad end året før.

Robert/Boisen & Likeminded har altid stået som et bureau, der er eksponent for en kompromisløs satsning på ypperlig kreativitet. I de seneste par år har det bare ikke set ud til at være lig med forretningsmæssig succes for bureauet.

Men med regnskabet for 2011 er Robert/Boisen tilbage i sporet. Det er et regnskab med markant vækst og en voldsom fremgang i overskuddet.

Så skulle bureauet på noget tidspunkt have været i tvivl om forretningsmodellen, så er den givet affejet nu.

Men tvivlen har aldrig været der, understreger adm. dir. Kim Boisen, og han vil ikke engang forklare et par års dårlige resultater med finanskrisen.

“Vores eksistensberettigelse ligger i troen på, at det er kreativitet, der kan løse vores kunders problemstillinger og sikre dem fremgang. Derfor er det den eneste vej, vi kan følge. Og ja – vi havde et år med underskud og et par år, hvor resultatet godt kunne have været bedre. Men ser man over en længere periode, så har vores performance historisk været god med nogle af af branchens bedste nøgletal,” siger Kim Boisen og fortsætter:

“Vi havde en periode, hvor vi alt for ofte blev nr. 2 i konkurrencer. Og der er altså en verden til forskel på at blive nr. 2 og 1. Vi evaluerede på årsagerne, og siden er vi blevet skarpere. Sammen med det held, man også skal have, så har vi vundet flere konkurrencer. Det er den primære årsag til, at vi kan præsentere et regnskab på niveau med årene før 2009 og 2010.”

Tallene dækker over to regnskaber – reklamebureauet og produktionsselskabet Gobscmack – hvor der også har været markant fremgang i sidstnævnte. Det hænger sammen med, at bureauet står bag mange store produktioner – og at Gobscmack er lykkedes med at tiltrække egne kunder uden for Robert/Boisen.

Nøgletal for Robert/Boisen & Likeminded

(incl. Gobschmack Productions)

  • Bruttoavance 24,961 mio. kr. +35,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,248 mio. kr. +8,8 pct.
  • Lønandel 55 (70,3)
  • Resultat af primær drift +6,375 mio. kr. +653,5 pct.